.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2024

16-01-2024

 Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Thông báo số 81/TB-BHXH ngày 15-1-2023 về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh Tiền Giang năm 2024.

BHXH tỉnh Tiền Giang thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại BHXH tỉnh Tiền Giang theo chỉ tiêu năm 2024 với 09 chỉ tiêu trình độ đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng:

 

1.    Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển viên chức

2.    Nội dung tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP. Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của từng vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi: Vấn đáp.

Nội dung thi: Căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. BHXH Việt Nam sẽ xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian: Thi vấn đáp 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị, không tính vào thời gian thi).

Thang điểm: 100 điểm.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi vấn đáp.

3.    Thời gian đăng ký dự tuyển:

Thí sinh nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 15-1-2024 đến hết ngày 20-2-2024 (Không tính 7 ngày nghỉ tết âm lịch từ ngày 8-2-2024 - 14-2-2024 theo quy định của Nhà nước).

4.    Địa điểm nộp hồ sơ:

Thí sinh nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ tại BHXH tỉnh Tiền Giang. 

Từ ngày 15-1-2024 đến ngày 19-1-2024 tại địa chỉ: 152H đường Lý Thường Kiệt, phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; Số điện thoại: 02733.873794 (Trưởng phòng: Ông Võ Văn Hiếu).

Từ ngày 22-1-2024 đến hết ngày 20-2-2024 tại địa chỉ: số 11, đường Lê Lợi, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; Số điện thoại: 02733.873794 (Trưởng phòng: Ông Võ Văn Hiếu).

Lệ phí dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 29-10-2021 của Bộ Tài Chính.

Hội đồng tuyển dụng viên chức tại BHXH tỉnh Tiền Giang sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điện kiện tham dự xét tuyển; thời gian, địa điểm xét tuyển; kết quả xét tuyển và các thông tin khác trên trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam (tại địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn), trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh Tiền Giang (tại địa chỉ: https://tiengiang.baohiemxahoi.gov.vn) và tại trụ sở của BHXH Việt Nam và trụ sở của BHXH tỉnh Tiền Giang.

Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng không gửi bất kỳ thông báo bằng giấy nào đến từng thí sinh dự tuyển.

5.    Thông tin chi tiết: Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển; chỉ tiêu tuyển dụng; nội dung thi và hình thức thi, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển được đăng tải trên trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh Tiền Giang tại đường links: https://tiengiang.baohiemxahoi.gov.vn/Pages/thong-bao-moi.aspx?ItemID=6904&CateID=274