.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023

30-01-2024

Chiều ngày 29/1/2024, Đảng uỷ Trường Đại học Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Ban chấp hành Đảng ủy và toàn thể đảng viên của Trường Đại học Tiền Giang.

Đồng chí Nguyễn Viết Thịnh - Bí thư Đảng ủy khẳng định những nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trường năm 2023 

Đồng chí Đinh Quốc Cường - Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo dự thảo công tác xây dựng Đảng năm 2023

Thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2023, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Tiền Giang đã chủ động lập kế hoạch, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và quy chế hoạt động; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Nhờ đó nhà trường đã tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng trong quá trình phát triển. Công tác chính trị, tư tưởng trong toàn trường ổn định, đảng viên, viên chức, người lao động và người học nỗ lực phấn đấu trong học tập, rèn luyện.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường khẳng định những nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trường năm 2023. Bước sang năm 2024, trong bối cảnh đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ Trường Đại học Tiền Giang xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, quốc phòng, an ninh; chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, các hoạt động chuyên môn. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới đảm bảo thực hiện nhiệm vụ toàn diện, đồng bộ. Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ trường đã đề ra.