.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác phối hợp thực hiện bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong Trường Đại học Tiền Giang năm 2023

18-03-2024

Ngày 15/3/2024, Trường ĐH Tiền Giang tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác phối hợp thực hiện bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong Trường Đại học Tiền Giang năm 2023.

Đến dự có Trung tá Nguyễn Thị Lan Anh - đại diện lãnh đạo Phòng ANCT nội bộ, Công an Tiền Giang; Thượng tá Lê Kiến Phúc – Phó trưởng Công an Tp. Mỹ Tho; đại diện lãnh đạo công an Phường 5, công an huyện Châu Thành, công an xã Thân Cửu Nghĩa; đại diện lãnh đạo UBND xã Thân Cửu Nghĩa; đại diện Ban chỉ huy quân sự Tp. Mỹ Tho, phường 5 và xã Thân Cửu Nghĩa.

Về phía trường ĐH Tiền Giang có PGS. TS. Võ Ngọc Hà – Hiệu trưởng nhà trường; ThS. Đinh Quốc Cường – Phó Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc TT. TVTS & QHDN cùng đại diện BTV Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội Cựu chiến binh, BCH quân sự và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường.

Đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác phối hợp thực hiện bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong Trường Đại học Tiền Giang năm 2023.

Đại biểu đại diện UBND, công an, BCH quân sự trên địa bàn tham dự Hội nghị.

 

PGS. TS Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Trường ĐH Tiền Giang đã lần lượt báo cáo tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và kết quả phối hợp thực hiện công tác đảm bảo ANTT, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong Trường ĐH Tiền Giang năm 2023 và báo cáo tổng kết công tác quản lý sinh viên ngoại trú năm 2023.

Lãnh đạo phòng Công tác sinh viên báo cáo công tác quản lý sinh viên ngoại trú năm 2023.

Theo đó, nhà trường đã chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhà trường đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an; Nghị quyết của Tỉnh ủy Tiền Giang và Chỉ thị của UBND tỉnh Tiền Giang về việc bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;Kế hoạch số 20/KH-CAT-PTr ngày 19/01/2023 của Công an tỉnh Tiền Giang về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ cở giáo dục năm 2023và Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh Tiền Giang tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ Công An về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong CQDNNT đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Thượng tá Nguyễn Kiến Phúc - Phó trưởng Công an Tp. Mỹ Tho phát biểu tại Hội nghị.

Nhà trường cũng thực hiện tốt công tác Xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động của các lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ ANTT trong Trường; duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; củng cố, duy trì hoạt động của các lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ ANTT;

Hiệu trưởng Trường ĐH Tiền Giang tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ Công An cho các cá nhân có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đảm bảo ANTT của nhà trường.

Đợt này, Trường ĐH Tiền Giang có 7 cá nhân vinh dự được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ ANTQ.

Hiệu trưởng Trường ĐH Tiền Giang trao tặng giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào ANTQ ở Trường ĐH Tiền Giang.

Địa biểu chụp hình lưu niệm.

BBT