.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Trường Đại học Tiền Giang tổi chức Hội thảo Khoa học cấp trường “Tổ chức dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo”

28-05-2024

Ngày 27/5/2024, Trường Đại học Tiền Giang tổ chức Hội thảo Khoa học cấp trường “Tổ chức dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo”. Đến dự có: TS. Nguyễn Viết Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng nhà trường, cùng quý thầy cô đại diện lãnh đạo các đơn vị, viên chức Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản và tác giả viết bài tham gia hội thảo.

Hội thảo thu hút 20 bài tham luận của các nhà khoa học trong và ngoài trường. BTC Hội thảo đã chọn 4 bài tham luận trình bày tại Hội thảo. Hội thảo đã tập trung thảo luận, trao đổi về các nội dung sau: Nhu cầu và tính cấp thiết của việc giảng dạy, đánh giá theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra của học phần; Những nội dung đổi mới, sáng tạo phương thức tổ chức giảng dạy, đánh giá ở bậc đại học, cao đẳng sư phạm đưa hoạt động dạy và học, nghiên cứu khoa học, đánh giá năng lực người học trở thành hoạt động giáo dục thiết yếu, hàng ngày đối với cán bộ, giảng viên và sinh viên; Tình hình giảng dạy đáp ứng chuẩn đầu ra trong giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm và nội dung cần hướng dẫn cho giảng viên, sinh viên; Các điều kiện cần thiết trong chuẩn bị, tổ chức giảng dạy, hướng dẫn tự học và đánh giá người học đáp ứng chuẩn đầu ra.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang cho biết, việc xác định chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo là rất quan trọng. Chuẩn đầu ra giúp các nhà quản lý chương trình, giảng viên và sinh viên biết được các yêu cầu cụ thể của chương trình đào tạo và tăng tính hiệu quả trong việc thiết kế và triển khai chương trình, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo, thoả mãn tốt hơn nhu cầu của người học và người sử dụng lao động.

VĨNH SƠN