.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Trường ĐH Tiền Giang tham dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII

02-06-2024

Sáng 30/5/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến thông tin các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, khóa XIII. Đồng chí Nguyễn Văn Danh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Tiền Giang trực tiếp truyền đạt. Dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Trường ĐH Tiền Giang có hơn 200 đảng viên của Trường.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 9

Truyền đạt những nội dung căn bản, quan trọng của Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII, đồng chí Nguyễn Văn Danh cho biết, Hội nghị Trung ương lần thứ 9 diễn ra từ ngày 16 đến 18/5 tại Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, BCH Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 9 để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đề cương chi tiết Báo cáo 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 10 năm (2021 - 2030); Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm, giai đoạn 2026 - 2030; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; Đề án Tổng kết Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

 Dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Trường ĐH Tiền Giang có hơn 200 đảng viên.

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng thì đây là báo cáo chuyên đề về xây dựng Đảng nhằm góp phần cụ thể hóa chủ trương, định hướng về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. BCH Trung ương Đảng kêu gọi toàn đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất phát huy những kết quả đạt được, nổ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, mọi thách thức, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2024 và cho cả nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; phải tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương tại Hội nghị lần thứ 9, BCH Trung ương khóa XIII; phải tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

VĨNH SƠN