.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Trường Đại học Tiền Giang tổ chức Họp mặt kỷ niệm 19 năm thành lập (6/6/2005 – 6/6/2024)

04-06-2024

Ngày 3/6/2024, Trường Đại học Tiền Giang tổ chức Họp mặt kỷ niệm 19 năm Ngày thành lập Trường Đại học Tiền Giang (6/6/2005 – 6/6/2024). Đến dự có: TS. Nguyễn Viết Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng nhà trường; ThS. Đoàn Thị Ba - Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Phó Hiệu trưởng nhà trường; TS. Lê Minh Tùng và TS. Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu trưởng nhà trường, cùng quý thầy cô là trưởng, phó các đơn vị.

Tiền thân của Trường Đại học Tiền Giang là Viện Đại học Cộng đồng, được thành lập từ năm 1971 có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho vùng Tây Nam bộ. Trong suốt quá trình phát triển, Trường Đại học Tiền Giang không ngừng kế thừa và phát triển.

Đến nay, trường đã có 16 đơn vị trực thuộc, trong đó có 4 khoa đào tạo chuyên ngành và nghiên cứu với 383 viên chức (1 phó giáo sư, 34 tiến sĩ). Trường hiện có 21 chương trình đào tạo trình độ đại học, 1 chương trình đào tạo trình độ cao đẳng với gần 5.000 sinh viên. Mỗi năm, trường cung cấp cho xã hội khoảng 1.000 cử nhân.

Trải qua 19 năm thành lập, nhà trường luôn kiên định với sứ mệnh đào tạo trình độ đại học đa ngành, đa lĩnh vực theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp: “Thiết thực - Hiệu quả - Hoài hòa”, trường đã đào tạo hơn 70.000 lao động cho xã hội. Quá trình phát triển của trường là kết hợp giữa sự đồng lòng và cố gắng của tập thể, sự giúp đỡ và công nhận từ các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Kết quả giáo dục - đào tạo, trường được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục 2 lần vào năm 2017 giai đoạn 2017 - 2022 và năm 2023 giai đoạn 2023 - 2028, 11 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo PGS.TS. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng nhà trường: Trải qua 19 năm thành lập, Trường Đại học Tiền Giang từng bước được củng cố, chất lượng giáo dục ngày được nâng cao, uy tín của nhà trường ngày càng được khẳng định trong hệ thống giáo dục. Trong thời gian tới, Trường cố gắng nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người học và xã hội. Để thực hiện mục tiêu này, Trường củng cố và hoàn thiện chất lượng nguồn nhân lực; triển khai đào tạo các kỹ năng cần thiết cho sinh viên; chuẩn hóa chương trình, nội dung đào tạo; gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp, quyết tâm xây dựng Trường Đại học Tiền Giang là nơi đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của gia đình, doanh nghiệp và xã hội.

VĨNH SƠN