.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh - sinh viên hiện hành là gần 885 nghìn đồng/năm

09-07-2024

Vì mức lương cơ sở đã tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng, nên mức đóng bảo hiểm y tế của nhóm học sinh - sinh viên cũng điều chỉnh theo. Cụ thể, từ ngày 1/7/2024, học sinh - sinh viên tham gia bảo hiểm y tế phải đóng gần 885 nghìn đồng cho 12 tháng, bên cạnh số tiền hỗ trợ gần 380 nghìn đồng mỗi năm từ ngân sách Nhà nước.

Học sinh Trường tiểu học Kim Liên, Hà Nội, trong lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. (Ảnh NAM NGUYỄN)
Học sinh Trường tiểu học Kim Liên, Hà Nội, trong lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024. (Ảnh NAM NGUYỄN)

Theo lương cơ sở mới, mức đóng bảo hiểm y tế học sinh - sinh viên tăng khoảng 204 nghìn đồng/năm

Từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở áp dụng là 2,34 triệu đồng/tháng theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Do đó, mức đóng bảo hiểm y tế của nhóm đối tượng học sinh-sinh viên và hộ gia đình cũng tăng theo.

Từ ngày 1/7/2024, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của học sinh -sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở mới. Nếu tính theo thời gian một năm, số tiền tham gia bảo hiểm y tế phải đóng tương đương 1.263.600 đồng.

Theo đó, nếu học sinh - sinh viên đóng bảo hiểm y tế với mức 70% cho phương thức 12 tháng, số tiền phải nộp là 884.520 đồng. Trong đó, số tiền bảo hiểm y tế được ngân sách Nhà nước hỗ trợ ở mức 30% cho mỗi học sinh-sinh viên là 379.080 đồng một năm.

Ở thời điểm áp dụng mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2024 trở về trước, học sinh-sinh viên chỉ phải đóng 680.400 đồng/năm.

Như vậy, số tiền tham gia bảo hiểm y tế của mỗi học sinh - sinh viên theo lương cơ sở mới tăng khoảng 204 nghìn đồng một năm.

Theo quy định hiện nay, học sinh-sinh viên thuộc nhóm tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng. Đồng thời, các em đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân sẽ tham gia bảo hiểm y tế tại trường đang học, không tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Từ ngày 1/7/2024, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của học sinh-sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở mới. Nếu tính theo thời gian một năm, số tiền tham gia bảo hiểm y tế phải đóng tương đương 1.263.600 đồng.

Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế, còn lại học sinh-sinh viên tự đóng 70%. Phụ huynh, học sinh-sinh viên có thể linh động lựa chọn đóng theo 4 phương thức: 3/6/9 tháng hoặc 12 tháng một lần.

Với mức lương cơ sở hiện tại là 2,34 triệu đồng/tháng, mức đóng bảo hiểm y tế cụ thể với học sinh - sinh viên áp dụng theo 4 mức như sau:

Trong năm học 2022 - 2023, cả nước có khoảng 97% học sinh - sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, tương đương với hơn 18,8 triệu học sinh-sinh viên được bảo đảm và thụ hưởng đầy đủ các quyền lợi về khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của Nhà nước.

Quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của học sinh - sinh viên

Khi đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng quy định, học sinh-sinh viên được thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng trong các trường hợp cụ thể dưới đây.

Đối với trường hợp khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến, học sinh-sinh viên được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế nếu: Tổng chi phí cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (tương đương 351.000 đồng); khám, chữa bệnh tại tuyến xã (trạm y tế xã, phường, thị trấn); Có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (tương đương 14.040.000 đồng).

Các em cũng được hưởng 80% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế. Phần còn lại do người bệnh tự thanh toán với cơ sở khám, chữa bệnh.

Đối với trường hợp khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến, học sinh-sinh viên được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế nếu:

Tổng chi phí cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (tương đương 351.000 đồng); Khám, chữa bệnh tại tuyến xã (trạm y tế xã, phường, thị trấn);

Có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (tương đương 14.040.000 đồng).

Đối với trường hợp khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng tuyến, học sinh-sinh viên sẽ được hưởng: 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến Trung ương; 100% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh; 100% chi phí khám, chữa bệnh ngoại trú, nội trú tại bệnh viện tuyến huyện.

(Theo nhandan.vn)