.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 11

13-11-2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 11
(Từ ngày 13/11 đến ngày 19/11/2017)

 

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

     CHỦ TRÌ

 

HAI 13/11

 

Họp triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2017.

Theo Kế hoạch số 713/KH-ĐHTG ngày 10/11/2017.

07h 30: B.14

Ông Võ Ngọc Hà

Họp Ban chỉnh sửa, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ.

Theo Kế hoạch số 648/KH-ĐHTG ngày 16/10/2017.

08h 00: B.14

Tọa đàm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Ban Chấp hành Đảng bộ;

- Chi ủy các Chi bộ;

- Lãnh đạo các đoàn thể.

13h 30: B.14

Ông Lê Hữu Hải

Tiếp xúc cử tri huyện Chợ Gạo.

Ông Võ Ngọc Hà

13h 30: Hội trường UBND huyện

 

 

BA 14/11

 

Tiếp xúc cử tri huyện Chợ Gạo.

Ông Võ Ngọc Hà

Các xã: Đăng Hưng Phước và Tân Thuận Bình

 

15/11

Dự lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVCC (hạng 1).

Ông Võ Ngọc Hà

Từ 15 - 17/11/2017

Trường Đại học Cần Thơ

 

Tiếp xúc cử tri huyện Chợ Gạo.

Ông Võ Ngọc Hà

Các xã: Bình Ninh và Hòa Định

 

Làm việc với Công ty Esuhai.

- ĐD Lãnh đạo P.TV, P.QLĐT;

- Lãnh đạo TT.QHDN&TVTS.

09h 00: A.104

Ông Lê Hữu Hải

Họp thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện hồ sơ mở ngành đào tạo trình độ đại học năm 2018.

Theo Quyết định số 706/QĐ-ĐHTG, ngày 02/11/2017.

14h 00: B.14

NĂM

16/11

Họp xét công nhận kết quả dự thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin khóa 03.

- Ô.Tùng (TP.QLĐT);

- Ô.Cường (TP.TT-PC);

- Ô.Tài (GĐ.TT.NN-TH);

- Ô.Long, Ô.Trung (TT.KT&ĐBCLGD).

08h 00: A.104

Ông Lê Hữu Hải

SÁU 17/11

Dự Lễ khai giảng năm học 2017-2018.

Ông Lê Hữu Hải

07h 30: Trường CĐ Bến Tre

 

BẢY 18/11

 

 

 

 

CN 19/11

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

1. Họp Chi bộ 11; TP: Đảng viên Chi bộ 11; TG: 14h 00, ngày 13/11/2017 (thứ Hai); ĐĐ: A.104.

2. Họp Chi bộ 5; TP: Đảng viên Chi bộ 5; TG: 13h 30, ngày 13/11/2017 (thứ Hai); ĐĐ: A.105.

3. Dự Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo và tổ chức Đại hội CĐCS, Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; TP: Ô.Bình (Chủ tịch CĐCS - TP.TCHC); TG: 07h 30, ngày 14/11/2017 (thứ Ba); ĐĐ: Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang.

4. Họp Chi bộ 2; TP: Đảng viên Chi bộ 2; TG: 14h 00, ngày 14/11/2017 (thứ Ba); ĐĐ: A.104.

5. Tọa đàm “Người gieo mầm tri thức”; TP: Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, BCH Liên Chi đoàn VC; TG: 14h 00, ngày 14/11/2017 (thứ Ba); ĐĐ: B.14.

6. Họp Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ; TP: B.Thủy (P.QTTB), B.Hằng, B.Phượng (P.TCHC), B.Nĩ (P.TV), B.Thảo (K.KT-L), B.Vui (K.SP), B.Loan (K.NN&CNTP), B.Tân (TT.TTTV); TG: 08h 00, ngày 15/11/2017 (thứ Tư); ĐĐ: A.105.

7. Họp nghiệm thu đề tài NCKH SV: “Con người nhân văn trong thơ chữ Hán của Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du”; TP: B.Thanh, B.Ngà (P.QLKHCN&HTQT), Ô.Chi, Ô.Lộc, Ô.Vinh (K.KHXH&NV), Ô.Trinh (K.SP); TG: 13h 30, ngày 16/11/2017 (thứ Năm); ĐĐ: A.105.

8. Họp Ban Chấp hành CĐCS; TP: Thành viên Ban Chấp hành CĐCS; TG: 14h 00, ngày 16/11/2017 (thứ Năm); ĐĐ: B.14; Chủ trì: Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch CĐCS.

9. Họp mặt mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; TP: Viên chức Khoa CNTT; TG: 10h 00, ngày 17/11/2017 (thứ Sáu); ĐĐ: B.14.

Chú ý:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TCHC trước 14 giờ ngày thứ 3 hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10 giờ ngày thứ 5 hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.