.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

GIỚI THIỆU KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG - 2017

04-06-2019

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Địa chỉ: Phòng B408, khu B, Cơ sở Thân Cửu Nghĩa, Trường Đại học Tiền Giang.

Điện thoại: 02733.867.098

Email: kktxd@tgu.edu.vn

 

           

Khoa kỹ thuật Xây dựng được thành lập trên cơ sở Bộ môn Xây dựng thuộc khoa Kỹ thuật theo Quyết định số 340/QĐ-ĐHTG ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Trường Đại học Tiền Giang. Đến năm 2015 Khoa được đổi tên thành Khoa Kỹ thuật xây dựng theo Quyết định 614/ QĐ-ĐHTG ngày 26/10/2015.

Hiện nay, Đội ngũ viên chức của Khoa là 13 giảng viên và 02 chuyên viên. Trong đó có 01 Phó giáo sư - Tiến sĩ, 03 tiến sĩ, 10 thạc sĩ (05 nghiên cứu sinh), 02 kỹ sư. Bên cạnh đó, Khoa còn có hợp tác chặt chẽ về chuyên môn, nghiệp vụ với Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh và các trường Đại học trong khu vực. Ngoài ra, Khoa còn nhận được sự hỗ trợ, cộng tác từ các cán bộ quản lý chuyên môn về xây dựng có thâm niên làm việc tại các cơ quan, công ty, xí nghiệp, luôn sẵn sàng tham gia chia sẻ kinh nghiệm và những kiến thức phong phú cho các em sinh viên, nâng cao cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA 

LÃNH ĐẠO KHOA

P. Trưởng Khoa

(Phụ trách Khoa)

TS. Phan Quang Chiêu

DĐ: 0918 211 374

Email: phanquangchieu@tgu.edu.vn

 

P. Trưởng Khoa

TS Nguyễn Ngọc Thắng 

DĐ: 0912 357 024

Email: nguyenngocthang@tgu.edu.vn

CÁC BỘ MÔN BỘ MÔN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

TS Nguyễn Ngọc Thắng - Trưởng Bộ môn.

DĐ: 0912 357 024

Email: nguyenngocthang@tgu.edu.vn

BỘ MÔN THI CÔNG XÂY DỰNG

ThS. Huỳnh Quốc Bình - Trưởng Bộ môn

DĐ: 0909 485 202.

Email: banghoangquoc@yahoo.com

BỘ MÔN TRỰC THUỘC KHOA

1.BỘ MÔN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

CHỨC VỤ

LÝ LỊCH NCKH

GHI CHÚ

01

Nguyễn Ngọc Thắng

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

Tải về

 

02

Phan Quang Chiêu

Tiến sĩ

Trưởng khoa

Tải về

 

03

Nguyễn Thành Vinh

NCS

Giảng viên

Tải về

 

04

Võ Lê Ngọc Điền

NCS

Giảng viên

Tải về

 

2. BỘ MÔN THI CÔNG XÂY DỰNG

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

CHỨC VỤ

LÝ LỊCH NCKH

GHI CHÚ

01

Huỳnh Quốc Bình

Thạc sĩ

Trưởng Bộ môn

Tải về

 

02

Võ Nhật Tiễn

Thạc sĩ Giảng viên Tải về

 

03

Nguyễn Tuấn Phương

Tiến sĩ

Giảng viên

 

 

04

Nguyễn Tấn Bảo Long

NCS Giảng viên Tải về

 

05

Bùi Hữu Hiệp

Kỹ sư Giảng viên Tải về

 

06

Nguyễn Trương Khương Duy

Kỹ sư

Chuyên viên PTN  

 

TỔ VĂN PHÒNG KHOA

STT HỌ VÀ TÊN HỌC VỊ CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 Từ Thị Trừ Thạc sĩ Tổ Trưởng  

Khoa Kỹ thuật Xây dựng