.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

GIỚI THIỆU KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG

26-10-2016

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Địa chỉ: Phòng 301-302, khu F, Trường Đại học Tiền Giang, số 119 Ấp Bắc, phường 5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang.

Điện thoại: 0736.250.200 - 152

Email: kktxd@tgu.edu.vn

 

              Khoa Kỹ thuật Xây dựng được thành lập trên cơ sở Bộ môn Xây dựng thuộc khoa Kỹ thuật theo Quyết định số 340/QĐ-ĐHTG ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Trường Đại học Tiền Giang. Hiện nay, Đội ngũ giảng viên của Khoa là 17 giảng viên. Trong đó có 01 Phó giáo sư- Tiến sĩ, 01 tiến sĩ, 14 thạc sĩ (07 nghiên cứu sinh), 02 kỹ sư, 1 kiến trúc sư. Ngoài ra, Khoa còn có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng giàu kinh nghiệm từ Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh và các cán bộ quản lý chuyên môn về xây dựng có thâm niên làm việc tại các cơ quan, công ty, xí nghiệp, luôn sẵn sàng tham gia chia sẻ kinh nghiệm và những kiến thức phong phú cho các em sinh viên - các đồng nghiệp tương lai.

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA 

LÃNH ĐẠO KHOA

Trưởng Khoa

ThS. Phan Quang Chiêu

DĐ: 0918 211 374

Email: phanquangchieu@tgu.edu.vn

Phó Trưởng Khoa

ThS. Nguyễn Tấn Bảo Long

DĐ: 0913 641 432

Email: nguyentanbaolong80@gmail.com

CÁC BỘ MÔN BỘ MÔN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

ThS. Nguyễn Thành Vinh - Trưởng Bộ môn.

DĐ: 01668 382 118.

Email: engnguyenthanhvinh@gmail.com

BỘ MÔN THI CÔNG XÂY DỰNG

ThS. Cao Nguyên Thi - Trưởng Bộ môn

DĐ: 0978 348 757 .

Email: caonguyenthi@tgu.edu.vn

BỘ MÔN TRỰC THUỘC KHOA

1.BỘ MÔN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

01

Nguyễn Thành Vinh

NCS

Trưởng Bộ môn

 

02

Phan Quang Chiêu

NCS

Trưởng khoa

 

03

Nguyễn Ngọc Thắng

NCS

Giảng viên

 

04

Võ Lê Ngọc Điền

NCS

Giảng viên

 

05

Nguyễn Quốc Phong

Thạc sĩ

Giảng viên

 

06

Lê Vương Hoàng Thông

Thạc sĩ

Giảng viên

 

07

Nguyễn Hữu Tài

Thạc sĩ

Giảng viên

 

2. BỘ MÔN THI CÔNG XÂY DỰNG

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

01

Cao Nguyên Thi

NCS

Trưởng Bộ môn

 

02

Nguyễn Tấn Bảo Long

NCS

Phó Trưởng Khoa

 

03

Nguyễn Tuấn Phương

NCS

Giảng viên

 

04

Huỳnh Quốc Bình

Thạc sĩ

Giảng viên

 

05

Võ Nhật Tiễn

Thạc sĩ Giảng viên

 

06

Bùi Hữu Hiệp

Kỹ sư

Giảng viên

 

07

Phan Kinh Kha

Kỹ sư

Giảng viên

 

08

Nguyễn Trương Khương Duy

Kỹ sư

Chuyên viên PTN

 

TỔ VĂN PHÒNG KHOA

STT HỌ VÀ TÊN HỌC VỊ CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 Từ Thị Trừ Kỹ sư Tổ Trưởng  
2 Nguyễn Thị Yến Thi Kỹ sư    

 

 

Khoa Kỹ thuật Xây dựng