.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

GIỚI THIỆU KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 2017

08-09-2017

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Địa chỉ: Phòng D14, khu D, Trường Đại học Tiền Giang, số 119 Ấp Bắc, phường 5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang.

Điện thoại: 0736.250.200 - 152

Email: kktxd@tgu.edu.vn

 

           

Khoa Xây dựng được thành lập trên cơ sở Bộ môn Xây dựng thuộc khoa Kỹ thuật theo Quyết định số 340/QĐ-ĐHTG ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Trường Đại học Tiền Giang. Đến năm 2015 Khoa được đổi tên thành Khoa Kỹ thuật xây dựng theo Quyết định 614/ QĐ-ĐHTG ngày 26/10/2015.

Hiện nay, Đội ngũ viên chức của Khoa là 14 giảng viên và 03 chuyên viên. Trong đó có 01 Phó giáo sư - Tiến sĩ, 03 tiến sĩ, 10 thạc sĩ (05 nghiên cứu sinh), 03 kỹ sư (01 Cao học). Bên cạnh đó, Khoa còn có hợp tác chặt chẽ về chuyên môn, nghiệp vụ với Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh và các trường Đại học trong khu vực. Ngoài ra, Khoa còn nhận được sự hỗ trợ, cộng tác từ các cán bộ quản lý chuyên môn về xây dựng có thâm niên làm việc tại các cơ quan, công ty, xí nghiệp, luôn sẵn sàng tham gia chia sẻ kinh nghiệm và những kiến thức phong phú cho các em sinh viên, nâng cao cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA 

LÃNH ĐẠO KHOA

Trưởng Khoa

ThS. Phan Quang Chiêu

DĐ: 0918 211 374

Email: phanquangchieu@tgu.edu.vn

Phó Trưởng Khoa

ThS. Nguyễn Quốc Phong

DĐ: 0918 478 925

Email: nguyenquocphong@gmail.com

CÁC BỘ MÔN BỘ MÔN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

TS Nguyễn Ngọc Thắng - Trưởng Bộ môn.

DĐ: 0912 357 024

Email: nguyenngocthang@tgu.edu.vn

BỘ MÔN THI CÔNG XÂY DỰNG

ThS. Cao Nguyên Thi - Trưởng Bộ môn

DĐ: 0978 348 757 .

Email: caonguyenthi@tgu.edu.vn

BỘ MÔN TRỰC THUỘC KHOA

1.BỘ MÔN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

01

Nguyễn Ngọc Thắng

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

 

02

Phan Quang Chiêu

NCS

Trưởng khoa

 

03

Nguyễn Thành Vinh

NCS

Giảng viên

 

04

Võ Lê Ngọc Điền

NCS

Giảng viên

 

05

Lê Vương Hoàng Thông

Thạc sĩ

Giảng viên

 

2. BỘ MÔN THI CÔNG XÂY DỰNG

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

01

Cao Nguyên Thi

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

 

02

Nguyễn Quốc Phong

Thạc sĩ Phó Trưởng Khoa

 

03

Nguyễn Tuấn Phương

NCS

Giảng viên

 

04

Huỳnh Quốc Bình

Thạc sĩ

Giảng viên

 

05 Nguyễn Tấn Bảo Long NCS Giảng viên

 

06

Võ Nhật Tiễn

Thạc sĩ Giảng viên

 

07

Bùi Hữu Hiệp

Kỹ sư

Giảng viên

 

08

Nguyễn Trương Khương Duy

Kỹ sư

Chuyên viên PTN

 

TỔ VĂN PHÒNG KHOA

STT HỌ VÀ TÊN HỌC VỊ CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 Từ Thị Trừ Thạc sĩ Tổ Trưởng  
2 Nguyễn Thị Yến Thi Kỹ sư    

Khoa Kỹ thuật Xây dựng