.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

Chủ động ứng phó với cơn bão số 16 - bão Tembin

24-12-2017

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ ngày 23/12/2017 đến ngày 26/12/2017 cơn bão số 16 sẽ có khả năng đi vào Nam bộ và tâm bão là các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và còn diễn biến phức tạp.

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 16 - bão Tembin, Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị triển khai thực thực hiện các công việc sau:

1. Triển khai ngay kế hoạch phòng chống bão tại phòng làm việc, phòng học, phòng thực hành, phòng thí nghiệm,..... Thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết và các thông báo có liên quan để kịp thời có biện pháp phòng chống.

2. Thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Tăng cường công tác an ninh trật tự tại đơn vị đề phòng kẻ gian lợi dụng sơ hở đột nhập trộm cắp tài sản.

3. Phòng Quản trị - Thiết bị có kế hoạch và phân công viên chức kiểm tra cơ sở vật chất, hệ thống điện, chặt tỉa cành cây để đảm bảo an toàn, phân công nhân viên bảo vệ trực bão 24/24 giờ trong suốt thời gian xảy ra cơn bão.

4. Ban Chỉ huy Quân sự Trường phân công Lực lượng tự vệ cơ quan trực ứng phó bão tại 03 cơ sở của Trường.

5. Dừng tất cả các cuộc họp, hội nghị đã bố trí theo lịch công tác tuần 17 các ngày 25, 26, 27/12/2017 để tập trung mọi nguồn lực ứng phó bão số 16.

6. Các thành viên Ban Giám hiệu phụ trách các khối chủ động đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra các đơn vị thuộc khối chủ động, tích cực có kế hoạch triển khai thực hiện tốt việc ứng phó với cơn bão số 16.

Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị, Trưởng các Đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc thông báo này.

VĨNH SƠN