.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

100% sinh viên ngành Nuôi trồng thủy sản của Trường Đại học Tiền Giang tốt nghiệp có việc làm

09-04-2018

Những việc làm tốt với thu nhập cao và cơ hội thăng tiến lớn

Theo kết quả thống kê qua các năm, từ 2012-2017, 100% sinh viên tốt nghiệp ngành Nuôi trồng thủy sản của Trường Đại học Tiền Giang đều có việc làm ổn định với mức thu nhập cao. Đây là một điều mà đa số các cựu sinh viên rất hài lòng khi nghĩ về việc trước kia họ đã chọn ngành Nuôi trồng thủy của Trường Đại học Tiền Giang để học tập và rèn luyện.

Theo khảo sát, sau khi tốt nghiệp các em đã làm việc cho các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và chia làm 6 nhóm: nhóm làm kinh doanh tại các công ty thuốc thủy sản, thức ăn thủy sản, giống thủy sản và vật tư ngành thủy sản (i); nhóm làm kỹ thuật xét nghiệm, kiểm mẫu, chẩn đoán bệnh trên động vật thủy sản tại các công ty thủy sản (ii); nhóm làm kỹ thuật tại các công ty, trang trại sản xuất/nuôi trồng thủy sản (iii); nhóm làm việc tại các quan nhà nước có liên quan như cán bộ khuyến nông/khuyến ngư, chuyên viên tại các chi cục thủy sản, các sở/phòng nông nghiệp và có liên quan (iv); nhóm các bạn tự thành lập trang trại để sản xuất, nuôi các loài động vật thủy sản (v); và nhóm các bạn tự mở đại lý/cửa hàng để kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản (vi).

Thu nhập và cơ hội phát triển bản thân của các em làm việc trong các nhóm đều rất lớn, nhất là nhóm i, ii, iii, v, vi. Sau 1-2 năm làm việc, thu nhập trung bình nhóm (i) là rất cao, từ 12-15 triệu/tháng; thậm chí có bạn có mức thu nhập trên 20 triệu/tháng và một số bạn có được những vị trí cao trong công việc như Trưởng vùng kinh doanh, Giám đốc kinh doanh, Trưởng phòng makerting.

Ba cựu sinh viên (Trọng Nhân, Văn Tới và Duy Khánh - Lớp ĐH NTTS 13) thành đạt của ngành Nuôi trồng thủy sản, Đại học Tiền Giang đang làm việc cho công ty TNHH VIBO

Các bạn làm công việc thuộc nhóm (ii) thường là các bạn nữ, hạn chế đi xa, nên chọn công việc thuộc nhóm này sẽ nhẹ nhàng. Tuy nhiên, công việc nhóm này rất ổn định, thu nhập trung bình của các em cũng dao động từ 7-10 triệu/tháng. Một số bạn sau 1-2 năm làm việc đã được giữ chức vụ Trưởng phòng nghiên cứu, Trưởng phòng lab hoặc Trưởng phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D).