.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Trường Đại học Tiền Giang tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo

27-11-2018

Chiều ngày 26/11/2018, đoàn Thanh tra của Bộ GD&ĐT do ông Nguyễn Huy Bằng - Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trường Đại học Tiền Giang về công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2017- 2018 và 2018-2019.

Đoàn do thanh tra ông Nguyễn Huy Bằng - Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT làm Trưởng đoàn cùng các thành viên làm việc tại Trường ĐH Tiền Giang.

Trong năm học 2017-2018 và 2018-2019, Trường Đại học Tiền Giang đã thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo kế hoạch. Nhà trường thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp liên quan đến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi), Luật tiếp công dân; kết hợp công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong toàn thể viên chức và sinh viên của trường.

Ông Nguyễn Huy Bằng - Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao kết quả công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2017- 2018 và 2018-2019 của Trường Đại học Tiền Giang. Đồng thời, ông lưu ý nhà trường tiếp tục triển khai Đề án “Tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2020” được ban hành theo Quyết định số 4405/QĐ-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để tạo chuyển biến về tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ, góp phần bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

VĨNH SƠN