.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

NCS Phan Quang Chiêu bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

10-12-2018

Sáng ngày 03/12/2018 tại trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, Nghiên Cứu sinh Phan Quang Chiêu (Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Trường Đại học Tiền Giang) đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Địa kỹ thuật xây dựng với đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng của độ ẩm và thành phần hạt mịn đến mô đun đàn hồi của nền đường đắp đất sét pha cát ở đồng bằng sông Cửu Long". 

NCS Phan Quang Chiêu tại buổi lễ bảo vệ Luận án

Những điểm mới của Luận án:

- Xác định mức độ ảnh hưởng của độ ẩm và thành phần hạt mịn đến Mô đun đàn hồi của nền đường đắp đất sét pha cát vùng ĐBSCL để tính toán hạn chế biến dạng và ngăn ngừa sạt lở nền đường trong thời gian ngập lũ. 

- Đề xuất giá trị thích hợp của các hệ số phân tích hồi qui trong công thức ước tính giá trị Mô đun đàn hồi của nền đường đắp đất sét pha cát vùng ĐBSCL.

- Kiến nghị tương quan về MĐĐH giữa kết quả thí nghiệm bàn nén tải trọng tĩnh ở hiện trường và nén nhanh sử dụng buồng ba trục  trong phòng để thiết lập công thức tin cậy.

Từ những nghiên cứu thì NCS Phan Quang chiêu đã đưa ra được một số kiến nghị như sau:

- Kết quả nghiên cứu có thể được tham khảo để tính toán hạn chế biến dạng và ngăn ngừa sạt lở nền đường vùng ĐBSCL trong thời gian ngập lũ. Thiết kế nền đường vùng ĐBSCL trong phạm vi xe lưu thông có tốc độ chậm, giao lộ, bãi đổ xe, v.v.. .

- Cần tiếp tục nghiên cứu thiết lập công thức ước tính MĐĐH của nền đường vùng ĐBSCL chịu ảnh hưởng ngập lũ trong phạm vi xe lưu thông có tốc độ nhanh, đường cao tốc, quốc lộ, v.v… Xem xét ảnh hưởng của độ pH cũng như hàm lượng muối đến biến dạng nền đường.

NCS Phan Quang Chiêu chụp hình lưu niệm cùng 2 hướng dẫn Khoa học

NCS Phan Quang Chiêu chụp hình lưu niệm với Viên chức Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Đại học Tiền Giang

Khoa Kỹ thuật Xây dựng