.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Hai sinh viên Trường ĐH Tiền Giang “học vượt” và trúng tuyển cao học ngành Khoa học cây trồng của Trường ĐH Cần Thơ

06-05-2019

Năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân gồm 4 cấp học: mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Thay đổi đáng chú ý trong khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân mới là việc phân loại đào tạo ở bậc đại học theo định hướng nghiên cứu và đại học theo định hướng ứng dụng. So với trước kia, thời gian đào tạo bậc đại học là 3 - 5 năm và cao đẳng là 2 - 3 năm.

Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên ngành Khoa học cây trồng năm 2018

Thực hiện Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân của Chính Phủ, Trường Đại học Tiền Giang đã tích cực cải tiến các chương trình đào tạo và rút ngắn thời gian đào tạo bậc đại học còn 3,5 năm và bậc cao đẳng là 2,5 năm. Mặc dù giảm thời gian đào tạo nửa năm nhưng mỗi chương trình đào tạo đại học vẫn đảo bảo số tín chỉ tối thiểu là 120 tín chỉ.

TS. Lê Hữu Hải - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tiền Giang, cho biết: “Học chế tín chỉ là phương thức đào tạo mà người học được cấp bằng sau khi tích lũy đủ khối lượng kiến thức (số tín chỉ) theo yêu cầu của chương trình đào tạo. Ưu điểm của phương thức này là sinh viên có thể tự sắp xếp kế hoạch học tập, tự cân đối quỹ thời gian, xác định năng lực bản thân và được ra trường trước thời hạn. Nhưng để tận dụng ưu điểm này, sinh viên cần có chiến lược rõ ràng, quyết tâm ngay từ đầu…

 Trường Đại học Tiền Giang đã điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng tích hợp các học phần và tăng thời lượng thực hành. Theo đó, bậc đại học sẽ giảm thời gian đào tạo từ 4 năm xuống còn 3,5 năm, bậc cao đẳng giảm từ 3 năm xuống 2,5 năm. Thực chất của việc giảm thời gian đào tạo là thời gian được phân bố và tổ chức lại cho hợp lý của chương trình học chứ không giảm lượng kiến thức. Việc sắp xếp lại chương trình cần đảm bảo hai yếu tố là giảm được thời gian đào tạo, nhưng vẫn đảm bảo được lượng kiến thức theo chuẩn đầu ra của từng ngành nghề. Giảm thời gian đào tạo thì sinh viên sẽ giảm bớt được chi phí học tập, chi phí sinh hoạt và nhanh chóng có công ăn việc làm”.

Cựu sinh viên Tăng Phúc Khánh và Trần Thị Kiều Thi 

Trong thời gian qua, nhiều sinh viên của trường đã tốt nghiệp trước thời hạn hoặc học cùng lúc 02 chương trình đào tạo. Điển hình như em Nguyễn Duy (Khoa Kinh tế - Luật) tốt nghiệp ngành đại học Quản trị kinh doanh loại giỏi sau 03 năm học (sớm hơn 01 năm) năm 2010; Em Trần Thị Kiều Thi và em Tăng Phúc Khánh (Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm) cũng đã tốt nghiệp đại học ngành Khoa học cây trồng loại giỏi sau 03 năm học (sớm hơn 01 năm) vào năm 2018 và đã thi đỗ cao học ngành Khoa học cây trồng của Trường Đại học Cần Thơ (đợt 1 năm 2019) với số điểm cao. 

VĨNH SƠN

Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm