.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Trường Đại học Tiền Giang bổ nhiệm Phó trưởng Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

30-05-2019

Sáng nay ngày 29/5/2019, Trường Đại học Tiền Giang đã triển khai quyết định số 212/QĐ-ĐHTG ngày 23/5/2019 của Hiệu trưởng nhà trường về việc bổ nhiệm viên chức quản lý đối với TS. Nguyễn Thanh Trang -  Giảng viên đang công tác tại Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế. Đến dự có: TS. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng nhà trường, ThS. Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chánh.

TS. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng nhà trường trao quyết định cho TS. Nguyễn Thanh Trang

Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế đối với TS. Nguyễn Thanh Trang có hiệu lực từ ngày 01/6/2019 và cô cũng được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ 0.4 kể từ ngày 01/6/2019.

TS. Lê Minh Tùng chụp ảnh lưu niệm cùng viên chức Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Như vậy, Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế hiện có 02 Phó trưởng phòng là TS. Cao Nguyên Thi (Phó trưởng Phòng phụ trách Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế) và TS. Nguyễn Thanh Trang. 

VĨNH SƠN