.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019

11-06-2019

Ngày 31/5/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức "Tháng hành động phòng, chống ma túy", hưởng ứng "Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, tháng hành động diễn ra từ ngày 01 đến ngày 30/6/2019, với chủ đề "Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu".

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh việc triển khai, quán triệt, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy; tập trung tuyên truyền sâu rộng thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, tác hại của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp và các chất hướng thần; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và các tầng lớp nhân dân đối với công tác phòng, chống ma túy hiện nay.

Trong tháng hành động, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện, xã tiếp tục triển khai, quán triệt, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy; tập trung tuyên truyền sâu rộng thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, tác hại của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp và các chất hướng thần; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và các tầng lớp nhân dân đối với công tác phòng, chống ma túy trong tình hình hiện nay. Tăng cường công tác nắm tình hình, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, các băng nhóm tội phạm mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép các chất ma túy. Triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp, bán lẻ các chất ma túy và sử dụng trái phép các chất ma túy không để công khai tồn tại ở địa bàn dân cư, gây bức xúc trong nhân dân.

Tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ các loại dược phẩm, các tiền chất gây nghiện nhằm phòng ngừa, ngăn chặn việc sản xuất trái phép chất ma túy. Triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn" gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Công tác triển khai thực hiện kế hoạch được tiến hành đồng bộ, thống nhất từ cơ sở; quan tâm chú trọng các địa bàn trọng điểm phức tạp về tệ nạn ma túy, đảm bảo có sự phối hợp, tích cực tham gia của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân nhằm đạt hiệu quả cao.

VĨNH SƠN tổng hợp