.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Hội đồng Trường Đại học Tiền Giang nhiệm kỳ II (2013-2018) tổ chức họp định kỳ lần thứ 14

22-06-2019

Chiều 19/6/2019, Hội đồng Trường Đại học Tiền Giang nhiệm kỳ II (2013-2018) tổ chức họp định kỳ lần thứ 14. Đến dự có: TS. Lê Văn Hưởng - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tiền Giang; PGS.TS. Võ Ngọc Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và các thành viên của Hội đồng trường.

Tại kỳ họp lần 14, các thành viên Hội đồng trường đã tiến hành thảo luận và thông qua dự thảo báo cáo tổng kết quả hoạt động của Hội đồng trường nhiệm kỳ II (2013-2018).

Được biết, Hội đồng Trường Đại học Tiền Giang được thành lập theo Quyết định số 1507/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tiền Giang, ngày 25 tháng 6 năm 2013, gồm 21 thành viên. Trong đó, đại biểu ngoài trường có 10 người và trong trường 11 người. Hội đồng Trường Đại học Tiền Giang hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục đại học và Điều lệ trường đại học.

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng trường đã thực hiện tốt công tác quản trị (ban hành nhiều nghị quyết quan trọng; Xây dựng chương trình và kế hoạch công tác toàn khóa, kế hoạch công tác năm; Lãnh đạo biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung Chiến lược phát triển Trường Đại học Tiền Giang giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết xây dựng Trường Đại học Tiền Giang theo hướng ứng dụng, tự chủ, xã hội hóa và hội nhập, Tiếp xúc, đối thoại với Ban Giám hiệu, các đơn vị, bộ môn, viên chức và sinh viên). Ngoài ra, Hội đồng trường còn thực hiện tốt hoạt động giám sát về chất lượng đào tạo, hiệu quả hoạt động của bộ máy Trường Đại học Tiền Giang, nhiệm kỳ III (2015-2020) và việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường.

Kết thúc kỳ họp, TS. Lê Văn Hưởng đã tóm lược nội dung và kết quả làm việc của kỳ họp thứ 14. Đồng thời, đánh giá cao tinh thần làm việc và những ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng trường về dự thảo báo cáo đề án thành lập hội đồng trường nhiệm kỳ (2019-2024). TS. Lê Văn Hưởng đề nghị các thành viên tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung của kỳ họp lần này đã đề ra.

Kỳ họp thứ 14, nhiệm kỳ II (2013-2018) của Hội đồng Trường Đại học Tiền Giang thành công tốt đẹp là sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Những nội dung được thảo luận tại phiên họp thể hiện sự thống nhất cao của các thành viên trong Hội đồng trường. Với những kết quả đã đạt được, có thể tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang sẽ hoạt động hiệu quả hơn nữa, góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển, nâng cao vị thế và uy tín Nhà trường trong hệ thống các trường đại học hiện nay.

VĨNH SƠN