.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bầu bổ sung Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang khóa II, nhiệm kỳ 2013 - 2018

01-07-2019

Sáng ngày 28/6/2019, Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bầu bổ sung Chủ tịch Hội đồng trường khóa II, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và triển khai công tác lập Đề án cơ cấu tổ chức và nhân sự trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc thành lập Hội đồng trường và bầu Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Quang cảnh hội nghị.

Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang; ông Võ Tấn Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ; bà Phạm Thị Mai Tiên, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; cùng 11/18 thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang khóa II, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

TS. Nguyễn Viết Thịnh, Trưởng Khoa Sư phạm được tín nhiệm bầu bổ sung chức vụ
Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang khóa II, nhiệm kỳ 2013 - 2018 phát biểu.

Sau phát biểu của ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh xin thôi nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang khóa II, Sở Nội vụ triển khai nội dung Công văn số 2715/UBND-NCPC ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh về nhân sự Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang, hội nghị tiến hành thảo luận, biểu quyết chấp thuận đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang khóa II, nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối với ông Lê Văn Hưởng và bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang khóa II, nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối với TS. Nguyễn Viết Thịnh, sinh ngày 22/02/1970, Trưởng Khoa Sư phạm thuộc Trường Đại học Tiền Giang. Kết quả, có 11/11 phiếu (đạt tỷ lệ 100%) tín nhiệm bầu ông Nguyễn Viết Thịnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang khóa II, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

http://tiengiang.gov.vn/chi-tiet-tin/?/hoi-nghi-lay-phieu-tin-nhiem-bau-bo-sung-chu-tich-hoi-ong-truong-truong-ai-hoc-tien-giang-khoa-ii-nhiem-ky-2013-2018/16309127