.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Họ bổng chương trình hợp tác Singapore 2019 - 2020

02-07-2019

Tổng Lãnh sự quán Singapore tại TP. Hồ Chí Minh thông báo về quyển lịch các khóa đào tạo thuộc Chương trình Hợp tác Singapore 2019-2020 và một số thay đổi đối với quy trình đăng ký tham gia các khóa đào tạo. Theo đó, Chương trình Hợp tác Singapore cung cấp các suất học bổng tham dự các khóa học ngắn hạn về thành phố thông minh, xây dựng năng lực, khí hậu, lãnh đạo và quản lý, kinh tế và cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải.

Để biết thêm thông tin về các khóa học, vui lòng truy cập trang facebook chính thức của chương trình: http://www.facebook. Com/scpfriends hoặc website https://scpcatalog.wixsite.com/scp2019.  

QUỐC THỊNH

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế