.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Đề tài NCKH Euréka của sinh viên ĐH Tiền Giang được vào vòng chung kết

31-10-2019

Ngày 30/10/2019, Ban tổ chức đã công bố danh sách 156 đề tài xuất sắc được vào Vòng chung kết Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka lần thứ 21 năm 2019. Trường Đại học Tiền Giang có đề tài "Tuyển chọn và nhân giống vô tính cây bơ (Persea americana Mill) trồng bằng hạt, hoa tự thụ, cho trái ổn định và phẩm chất trái ngon trên địa bàn tỉnh Tiền Giang" của sinh viên Nguyễn Tiến Thủ và Nguyễn Văn Ân (Lớp Đại học Khoa học cây trồng 15, Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm) TS. Lê Hữu Hải (http://www.tgu.edu.vn/topic/?12234chọn vào vòng chung kết. 

Trước đó, đề tài "Tuyển chọn và nhân giống vô tính cây bơ (Persea americana Mill) trồng bằng hạt, hoa tự thụ, cho trái ổn định và phẩm chất trái ngon trên địa bàn tỉnh Tiền Giang" của sinh viên Nguyễn Tiến Thủ và Nguyễn Văn Ân cũng đã đạt giải 2 ở phần bình chọn Oline của Ban tổ chức.

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học- Euréka là giải thưởng cao quý dành cho sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học trên toàn quốc, góp phần đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên các trường do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

VĨNH SƠN