.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trật tự xây dựng

29-11-2019

Đại biểu Lê Quang Trí (Tiền Giang) cho rằng trong thời gian vừa qua có rất nhiều công trình vi phạm trật tự đô thị, có nhiều công trình xây dựng không phép, sai giấy phép xây dựng, sai thiết kế...

Cụ thể, nhiều công trình vượt số tầng cho phép trong thành phố, thị xã... Nhiều công trình xây dựng không phép trên đất nông nghiệp ở các huyện vùng ven các thành phố, đô thị.

"Nguyên nhân chính là do công tác kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng; đồng thời, người dân không có điều kiện thực hiện các thủ tục thuận lợi...

Theo tôi, để giải quyết khó khăn này, các cơ quan nhà nước cần ứng dụng khoa học-công nghệ trong quản lý, thu nhận, xử lý; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý xây dựng," đại biểu kiến nghị.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang Lê Quang Trí phát biểu ý kiến. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 

Theo nhiều đại biểu, Luật Xây dựng hiện hành về cơ bản đã có các quy định về quản lý trật tự xây dựng. Tuy nhiên, việc thực hiện quản lý trật tự xây dựng không chỉ liên quan đến giấy phép xây dựng mà còn liên quan đến pháp luật về quy hoạch, kiến trúc,... cũng như gắn với yêu cầu thực tiễn về phát triển kinh tế-xã hội, đáp ứng đời sống người dân về văn hóa, du lịch, tín ngưỡng...

Đại biểu, Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm (Hà Nội) nêu vấn đề: Việc phục dựng, cải tạo các di tích đang được xã hội quan tâm khi có xu hướng đưa di tích thành các công trình du lịch hấp dẫn.

Đây đang là thách thức, đòi hỏi phải nâng cao yêu cầu quản lý xây dựng; trong đó trước hết cần làm rõ yêu cầu quản lý đầu tư xây dựng loại dự án này.

Tuy nhiên, vấn đề này chưa được đề cập đến trong phân loại dự án, chưa xác định yêu cầu phân định, kể cả hình thức quản lý dự án trong quy định Điều 62 dự thảo Luật.

Liên quan đến quy hoạch xây dựng, nhiều đại biểu đề nghị Ban soạn thảo rà soát các quy định về vấn đề này để đảm bảo phù hợp với Luật Quy hoạch, các luật được sửa đổi theo Luật Quy hoạch; nghiên cứu, đề xuất, định hướng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống do quy hoạch đã được lập và phê duyệt nhưng chậm hoặc không thực hiện được trong thời gian dài; trình tự điều chỉnh cục bộ quy hoạch.../.

Nguồn TTXVN