.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Hội nghị cán bộ, viên chức Trường Đại học Tiền Giang năm học 2019-2020

25-12-2019

Ngày 23/12/2019, Trường Đại học Tiền Giang (ĐHTG) đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2019-2020. Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu và các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020. Đến tham dự Hội nghị có sự hiện diện của ông Hoàng Khắc Tinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang cùng gần 150 đại biểu là công chức, viên chức, người lao động (CCVC) của Trường.

PGS. TS. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị là một trong những hoạt động thường niên của ĐHTG nhằm phát huy quyền làm chủ của CCVC đóng góp ý kiến xây dựng cho sự phát triển của Nhà trường, đồng thời cũng là dịp để lãnh đạo trường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CCVC để có những chỉ đạo, giải pháp thỏa đáng trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.

Ông Hoàng Khắc Tinh -  Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị Cán bộ, viên chức của Trường được tổ chức thành 2 cấp: Cấp cơ sở và cấp Trường. Hội nghị cấp cơ sở được tổ chức tại các Tổ Công đoàn nhằm tạo điều kiện cho tất cả CCVC có thể trao đổi, thảo luận sâu các báo cáo và các văn bản, quy định của Trường sẽ được áp dụng trong năm học, đặc biệt là các giải pháp để đẩy mạnh sự phát triển chung của Nhà trường trong thời gian tới. Kết quả, Nhà trường đã ghi nhận trên 50 ý kiến đóng góp của CCVC về nội dung của các văn bản: Báo cáo Tổng kết năm học 2018-2019 và Kế hoạch năm học 2019-2020; Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân; Báo cáo tiếp thu một số nội dung chỉnh sửa, bổ sung Quy chế nhiệm kỳ 2018-2019 và phương hướng nhiệm kỳ 2019-2020; Dự thảo Bản ký kết giao ước thi đua năm học 2019-2020 và dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức Trường Đại học Tiền Giang năm học 2019-2020. Tại Hội nghị cấp Trường, Ban Giám hiệu và Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở đã tổng hợp, giải trình và thảo luận các ý kiến, đề xuất từ các đơn vị.

Tại Hội nghị, Nhà trường cũng đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn và phong trào thi đua năm học 2018-2019. 

6 Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2018-2019: Khoa Lý luận Chính trị, Khoa Công nghệ thông tin, Bộ môn Giáo dục thể chất và Quốc phòng, Phòng Công tác Sinh viên, Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trung Tâm Quân hệ doanh nghiệp và Tư vấn tuyển sinh được nhận Bằng khen của UBND Tỉnh Tiền Giang năm học 2018-2019.

4 Tập thể đạt thành tích trong công tác 02 năm (năm học 2017-2018 và 2018-2019), gồm: Khoa Lý luận Chính trị, Bộ môn Giáo dục thể chất và Quốc phòng, Phòng Công tác Sinh viên, Trung Tâm Quân hệ doanh nghiệp và Tư vấn tuyển sinh cũng đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

ThS. Trần Thanh Phong (Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất và Quốc phòng) đã vinh dự nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

2 Giảng viên: ThS. Tăng Phú Đức, ThS. Hà Trọng Thảo (Bộ môn Giáo dục thể chất và Quốc phòng) vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bên cạnh đó, 6 cá nhân xuất sắc đạt thành tích trong công tác 02 năm (năm học 2017-2018 và 2018-2019): TS. Huỳnh Quán Chi, ThS. Phan Thị Khánh Đoan (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn), ThS. Trần Quốc Cường (Khoa Kỹ thuật công nghiệp); ThS. Nguyễn Minh Nhã, ThS. Huỳnh Hồ Thu Thảo (Khoa Kinh tế - Luật), ThS. Nguyễn Thành Liêm (Phòng Công tác Sinh viên) cũng đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại diện BGH và Công đoàn nhà trường ký kết giao ước thi đua năm học 2019 - 2020.

Phát động thi đua năm học 2019-2020, PGS. TS. Võ Ngọc Hà – Hiệu trưởng Nhà trường đã nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm mà tập thể cán bộ, viên chức của Trường cần thực hiện và kêu gọi các toàn thể CCVC trong Trường đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới, xây dựng Trường Đại học Tiền Giang mỗi ngày một phát triển.

VĨNH SƠN