.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Trường Đại học Quốc tế Islam Sultan Sharif Ali (Brunei) thăm và làm việc tại Trường Đại học Tiền Giang”

30-12-2019

Chiều ngày 26/12/2019, đại diện giảng viên và các sinh viên Trường Đại học Quốc tế Islam Sultan Sharif Ali (Brunei) đã đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Tiền Giang.

Tiếp đoàn có: ThS. Đinh Quốc Cường - Giám đốc Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Tư vấn tuyển sinh; TS. Nguyễn Thanh Trang - Phó trưởng Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế; ThS. Võ Thị Thu Thảo - Phó trưởng khoa Kinh tế - Luật; Thầy Lê Minh Trí - Phó trưởng phòng Công tác Sinh viên; ThS. Nguyễn Minh Quân, Chủ tịch Hội Sinh viên và một số sinh viên.

Theo kế hoạch làm việc, đoàn đã gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm về việc giảng dạy các khóa học khuyến khích tinh thần khởi nghiệp của sinh viên, phát triển doanh nghiệp nhỏ; đầu tư và hỗ trợ tài chính để sinh viên tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp...

VĨNH SƠN