.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang chính thức hoạt động vào ngày 02/01/2020

03-01-2020

Trung tâm PVHCC chính thức hoạt động vào ngày 02/01/2020 góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân đến giải quyết các TTHC. Các tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm PVHCC, tọa lạc tại địa chỉ số 377, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho. Địa chỉ truy cập dịch vụ hành chính công: http://dichvucong.tiengiang.gov.vn.

 

Theo Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang, Trung tâm PVHCC là đơn vị trực thuộc Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), HĐND và UBND tỉnh. Với phương châm "Chuyên nghiệp, tận tâm, đúng pháp luật", lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức, Trung tâm PVHCC có chức năng làm đầu mối tiếp nhận và trả kết quả trên 1.490 thủ tục hành chính (TTHC) như: Đăng ký thành lập doanh nghiệp, quyết định chủ trương đầu tư, cấp đổi giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lấy xe, lý lịch tư pháp,... đồng thời, cung cấp thông tin tuyên truyền, công khai, hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công, tình hình xử lý, kết quả giải quyết TTHC trên cơ sở tích hợp và chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

 

Trong những năm qua, cùng với việc tập trung cao độ cho công tác chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, công tác cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được UBND tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là giải pháp hiệu quả để đổi mới phương thức làm việc và tạo nên bước chuyển biến căn bản, tích cực trong quan hệ giữa các cơ quan hành chính với người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển. Đến nay, có hơn 2.000 loại TTHC trên địa bàn tỉnh đã được tiếp nhận và giải quyết nề nếp; dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích được triển khai thực hiện khá hiệu quả; số lượng hồ sơ giải quyết đúng hẹn tăng qua các năm. UBND tỉnh cũng đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), trong đó, việc tổ chức để lãnh đạo chính quyền các cấp gặp gỡ, lắng nghe ý kiến kết hợp với các buổi đối thoại trực tiếp của UBND tỉnh của đại diện nhân dân ngay tại cơ sở về các chủ đề, lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống đã tạo nên sự gần gũi, gắn kết giữa người dân và chính quyền.

 

http://tiengiang.gov.vn/chi-tiet-tin/?/le-cong-bo-quyet-inh-thanh-lap-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tinh-tien-giang/19691653