.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Tiền Giang cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 17-02

14-02-2020

Sau gần 01 tháng nghỉ học (bao gồm nghỉ Tết và nghỉ để phòng tránh dịch Covid-19 (nCoV), học sinh – sinh viên đang theo học ở các trường từ mầm non đến đại học trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sẽ đi học trở lại từ ngày 17-02-2020.

Cong van SGD

Cong van SGD

Thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang về việc cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 17-02-2020