.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Ngành Đại học Luật: Học những gì? Ra trường làm gì?

02-03-2020

“Trước những thay đổi liên tục xu hướng các ngành nghề khác nhau thì Luật vẫn là ngành học mang tính ổn định cao, thu hút được nhiều bạn trẻ lựa chọn gắn bó. Đặc biệt, người học dễ dàng nắm bắt được cho bản thân một tương lai nghề nghiệp triển vọng.” – Cô Võ Thị Thu Thảo (Phó Trưởng khoa Kinh tế - Luật) chia sẻ.

* Xin chào cô Võ Thị Thu Thảo! Xin cô giới thiệu đôi nét về ngành Đại học Luật  của Trường Đại học Tiền Giang!

Cô Võ Thị Thu Thảo: Đại học luật là ngành cần thiết hiện nay vì đây là ngành nghề đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực pháp lý theo định hướng chuyên nghiệp. Trong quá trình học, sinh viên được rèn luyện các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực pháp lý để khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở nhiều vị trí và lĩnh vực khác nhau.

*  Thưa cô, ngành Đại học Đại học Luật đào tạo những kiến thức gì?

Cô Võ Thị Thu Thảo: Sinh viên được đào tạo sẽ có kiến thức về:

- Chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng.

- Có kiến thức chuyên môn về pháp luật đặc biệt là pháp luật trong lĩnh vực hành chính, dân sự, hình sự, kinh doanh - thương mại, đất đai, môi trường nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế;

- Có kiến thức ngoại ngữ, tin học ứng dụng trong văn phòng.

* Sinh viên học ngành Đại học Luật được rèn luyện, đào tạo những phẩm chất, kỹ năng gì?

Cô Võ Thị Thu Thảo: Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên đạt được: Phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức và có trách nhiệm với xã hội; Khả năng tự học, tự nghiên cứu và ứng dụng chuyên ngành luật vào các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội. 

* Cơ hội việc làm sau khi ra trường của cử nhân ngành Đại học Luật?

Cô Võ Thị Thu Thảo: Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật sẽ có cơ hội và khả năng làm việc ở các vị trí sau:

- Chuyên viên làm việc tại các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp trong bộ máy nhà nước;

- Nhân viên bộ phận pháp chế hoặc nhân sự tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;

- Chuyên gia tư vấn pháp lý, luật sư; trọng tài viên, thừa phát lại, thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, thanh tra viên, chấp hành viên, công chứng viên, tư vấn viên, trợ lý pháp luật, thư ký toà án, cán bộ các cơ quan nội chính;

- Giảng dạy và nghiên cứu các lĩnh vực chuyên sâu thuộc lĩnh vực pháp luật tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

* Những tố chất phù hợp với ngành Đại học Luật?

Cô Võ Thị Thu Thảo: Mỗi ngành nghề, lĩnh vực khác nhau sẽ có những yêu cầu về tố chất đặc trưng khác nhau. Đối với ngành Đại học Luật, sinh viên cần có các tố chất sau: Yêu thích sự tranh luận; kiên trì và nhẫn nại; có năng lực đàm phán và lắng nghe tốt; có khả năng thuyết phục, v.v…..

* Những quyền lợi sinh viên ngành Đại học Luật được hỗ trợ trong quá trình học tập

     Cô Võ Thị Thu Thảo: Trong quá trình học, sinh viên có những thuận lợi như :

- Mức học phí phù hợp, có chính sách học bổng dành cho nhiều đối tượng;

- Được học chương trình đào tạo cải tiến, kiểm định chất lượng;

     - Trong quá trình học, ngoài những học phần lý luận, sinh viên được học những học phần  có kiến thức bổ trợ liên quan để áp dụng trong hoạt động nghề nghiệp.

- Tạo điều kiện để sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa như: Tham dự các phiên tòa xét xử; tham gia các buổi tư vấn pháp luật. Cuối chương trình, sinh viên sẽ được giới thiệu thực tập tại các cơ quan, doanh nghiệp để trải nghiệm các hoạt động thực tế.

* Địa chỉ liên hệ lãnh đạo khoa, website, fanpage của khoa mình?

  • Trưởng khoa Kinh tế – Luật, điện thoại: 0906 698 973 (thầy Vượng)
  • Trưởng Bộ môn Luật, điện thoại: 0973 319 803 (cô Khuyến)

- Văn phòng khoa Kinh tế – Luật, điện thoại: 0273 3857 938

Email: kktl@tgu.edu.vn

Website: http://tgu.edu.vn/dept/?15

Facebook: Khoa Kinh tế - Luật trường ĐH Tiền Giang

VĨNH SƠN thực hiện