.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Tạm hoãn các cuộc hội nghị, hội họp đông người, tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19

19-03-2020

Ngày 16/3/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 1086/UBND-HCTC về việc tạm hoãn các cuộc hội nghị, hội họp đông người, tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở trong nước và trên thế giới; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành thị, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:

Tạm dừng các cuộc hội nghị, hội thảo, họp mặt đông người, chưa thật sự cần thiết, để tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tập trung đông người; trường hợp cần thiết phải được sự đồng ý của UBND tỉnh.

Các công ty, doanh nghiệp cần chủ động thực hiện sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch, đồng thời đảm bảo yêu cầu về công tác phòng chống dịch, bệnh Covid-19 theo quy định.

http://tiengiang.gov.vn/chi-tiet-tin/?/tam-hoan-cac-cuoc-hoi-nghi-hoi-hop-ong-nguoi-tap-trung-chi-ao-phong-chong-dich-benh-covid-19/20296766