.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng có tập trung đông người

24-03-2020

Ngày 17/3/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 1119/UBND-VHXH về việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 13/3/2020 về phòng, chống dịch Covid-19 theo Thông báo ngày 14/3/2020 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành, thị tổ chức quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng có tập trung đông người (siêu thị, sân bay, bến tàu, bến xe; bộ phận giải quyết thủ tục cho tổ chức, cá nhân tại các cơ quan hành chính Nhà nước; trên các phương tiện giao thông công cộng...).

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan có giải pháp bảo đảm việc phân phối, cung ứng khẩu trang trên thị trường bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân.

Giao Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tuyên truyền về việc sử dụng khẩu trang nói chung, khẩu trang y tế nói riêng đảm bảo  đúng cách, phù hợp để phòng chống dịch bệnh.

VĨNH SƠN