.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Kết quả công tác tháng 4/2019, kế hoạch công tác tháng 5/2020

21-04-2020

PHẦN I
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 4/2020

I. VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CỦA ĐƠN VỊ

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Tổ công tác Thư viện

- Tình hình VC, HSSV sử dụng Thư viện số: Từ ngày 20/3 - 20/4/2020: Tổng số lượt đăng nhập: 692, tổng tài liệu download: 754, upload: 51 tài liệu

- Chuẩn bị in và phát hành TLGD HK2 theo số lượng SV đăng ký

- Xây dựng kế hoạch tiếp nhận, tổ chức hoạt động khi được bàn giao TT TT-TV mới

- Phối hợp với đơn vị trúng thầu phần mềm quản lý Thư viện KIPOS trong việc phân tích và chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm LIBOL sang KIPOS.

- Làm đầu mối trong việc triển khai thực hiện dự án tài trợ máy tính, trang thiết bị phục vụ dạy và học của Tổ chức MISF (Nhật Bản)

b) Tổ công tác Thông tin

- Tuyên truyền Hội Sách trực tuyến chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 do Bộ TT&TT tổ chức và Hội thi Đại sứ Văn hóa đọc do Bộ VHTT&DL tổ chức

- Biên tập các chương trình phát thanh; ghi hình, kiểm duyệt và đăng tải 46 tin, bài về các hoạt động của nhà trường lên website

Nhìn chung, trong tháng 4/2020 TT TT-TV đã hoàn thành tốt các mảng công việc chuyên môn của đơn vị.

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch: Không.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

II. VIỆC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Công tác tư tưởng - chính trị

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, chủ điểm trên hệ thống phát thanh, website Trường

b) Công tác hành chính - tổ chức

- Họp giao ban, họp khối và họp đơn vị theo kế hoạch

- Báo cáo kết quả công tác Tháng 4/2020 và dự thảo kế hoạch Tháng 5/2020

- BGĐ báo cáo tình hình diễn biến tư tưởng VC tháng 4/2020

- Bình bầu thi đua tháng 4/2020

- Tổ ANCN báo cáo hoạt động tháng 4/2020

- Tiếp nhận và phổ biến các VB mới của Trường và văn bản của các cấp gửi về Trung tâm qua email và văn phòng điện tử.

c) Công tác đoàn thể:

- Viên chức tham gia các hoạt động do Công đoàn và ĐTN tổ chức.

d) Công tác khác:

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch:  Không.

 

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 5/2020

- Họp giao ban, họp khối tháng 5/2020 và họp đơn vị theo KH

- Trưng bày tài liệu kỷ niệm Ngày Quốc tế lao động 1/5, Ngày sinh nhật Bác 19/5

- Tiếp tục làm đầu mối trong việc triển khai thực hiện dự án tài trợ máy tính, trang thiết bị phục vụ dạy và học của Tổ chức MISF (Nhật Bản)

- Tiếp tục phối hợp với đơn vị trúng thầu phần mềm quản lý Thư viện KIPOS trong việc phân tích và chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm LIBOL sang KIPOS.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch in và phát hành TLGD của GV HK2 theo yêu cầu học tập của SV

- Tiếp tục tiếp nhận và xử lý tài liệu mới, tổ chức biên mục tài liệu

- Thông tin, giới thiệu tài liệu mới và tổ chức phục vụ bạn đọc thư viện tại các cơ sở

- Tiếp tục tuyên truyền về Hội thi Đại sứ Văn hóa đọc do Bộ VHTT&DL tổ chức

- Biên tập chương trình phát thanh và thực hiện việc thu, phát thanh vào sáng thứ 2 hàng tuần

- Ghi hình, biên tập tin và đăng tải hình ảnh, bài viết lên website về các hoạt động của nhà trường

- Viên chức trực bảo vệ cơ quan ngày 30/4 và 01/5 theo phân công.

TT Thông tin - Thư viện