.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Thông báo v/v nhận chứng nhận Bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em khóa 4

05-05-2020

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến các thí sinh, hiện nay đã có chứng nhận Bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em khóa 4.

Thời gian phát chứng nhận tại Phòng B 250 - cơ sở Thân Cửu Nghĩa:

SÁNG:   8 giờ 00 phút - 11 giờ 00 phút.

CHIỀU: 13 giờ 30 phút - 15 giờ 30 phút.

Lưu ý:

- Khi đến nhận chứng chỉ, đề nghị các thí sinh đem theo Thẻ dự thi hoặc Giấy CMND;

- Trường hợp cá nhân đến nhận thay thì người nhận thay phải xuất trình Giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan nơi làm việc, bản sao giấy CMND (có công chứng);

 - Trường hợp do cơ quan cử đi nhận thay thì phải có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, có xác nhận của lãnh đạo cơ quan và giấy CMND.

Trân trọng kính chào./.