.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Tăng cường hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến

11-05-2020

Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mang lại nhiều lợi ích như: Hạn chế tập trung đông người; giảm thời gian, chi phí đi lại của các tổ chức, cá nhân khi gửi hồ sơ và nhận kết quả; tránh được nạn nhũng nhiễu, quan liêu và tăng tính công khai, minh mạch của thủ tục hành chính.

Thực hiện Công văn số 3196/VPCP-KSTT ngày 22/4/2020 của Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành, thị tổ chức hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh thông qua các hình thức: Hướng dẫn tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp; đăng bài hướng dẫn các bước thực hiện trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; hệ thống thông tin, truyền thông cấp huyện và cấp xã; tờ bướm, áp phích,... Đồng thời, cung cấp tài khoản ngân hàng để cá nhân, tổ chức nộp phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính (dịch vụ công mức độ 4) và danh sách thủ tục hành chính có thu phí, lệ phí về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/5/2020.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện kết nối, đồng bộ và chia sẻ dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tích hợp, hướng dẫn thực hiện chức năng nộp phí trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, hoàn thành trước ngày 15/6/2020.

Người dân, doanh nghiệp nộp hồ trực tuyến theo địa chỉ:

- Cổng Dịch vụ công Quốc gia: https://dichvucong.gov.vn.

- Cổng Dịch vụ công của tỉnh: https://dichvucong.tiengiang.gov.vn

VĨNH SƠN