.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Hội thảo: “Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên Trường Đại học Tiền Giang”

23-06-2020

Ngày 22/6/2020, Khoa Sư phạm Trường Đại học Tiền Giang tổ chức Hội thảo: “Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên Trường Đại học Tiền Giang” nhằm tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục và giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học. Tham dự Hội thảo có: ThS. Lê Duy Trinh – Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Sư Phạm, TS. Cao Nguyên Thi – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế và các tác giả tham luận có bài đăng kỷ yếu.

Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của 36 tác giả trong và trường đã gửi bài tham luận cho Ban tổ chức. Cuối cùng, Ban tổ chức đã thẩm định và lựa chọn 25 bài tham luận có chất lượng để đăng kỷ yếu và 5 bài tham luận báo cáo trực tiếp tại hội thảo. Nội dung chính tập trung vào các vấn đề sau đây: Các cách tiếp cận trong việc phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên; Nhu cầu và tính cấp thiết của việc phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên trường Đại học Tiền Giang trong giai đoạn hiện nay; Mục tiêu, nội dung, phương pháp phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên trường Đại học Tiền Giang; Thực trạng và giải pháp phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên trường Đại học Tiền Giang trong quá trình đào tạo; Kinh nghiệm quốc tế về việc phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0.

VĨNH SƠN