.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang tổ chức họp phiên thứ 4, nhiệm kỳ 2019-2024

03-07-2020

Sáng ngày 3/7/2020, Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang tổ chức họp phiên thứ 4, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Trần Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Nguyễn Viết Thịnh - Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Võ Ngọc Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đồng chủ trì phiên họp.

Ông Trần Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Nguyễn Viết Thịnh - Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Võ Ngọc Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đồng chủ trì phiên họp.

Ông Nguyễn Hồng Oanh - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang phát biểu tại phiên họp

Trên cơ sở các bản dự thảo, các thành viên Hội đồng trường đã tiến hành thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến góp ý, làm rõ thêm và thống nhất một số nội dung trong các văn bản dự thảo như: Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang; Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu Trường Đại học Tiền Giang; Định hướng Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Tiền Giang giai đoạn 2021 – 2025; Định hướng Phát triển khoa học công nghệ Trường Đại học Tiền Giang giai đoạn 2021 – 2025; Phương thức thực hiện phân quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đến đơn vị và cá nhân ở Trường Đại học Tiền Giang;  Đề án tổ chức bộ máy Trường đại học Tiền Giang giai đoạn 2020 – 2025; Báo cáo thuyết minh việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Trường Đại học Tiền Giang giai đoạn 2020 – 2025; Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2020…

Ông Trần Văn Dũng phát biểu tại phiên họp

PGS.TS. Võ Ngọc Hà phát biểu tại phiên họp

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng trường yêu cầu các bộ phận chức năng liên quan rà soát, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện một số nội dung trong các văn bản theo ý kiến góp ý của các thành viên trong Hội đồng: (1) xây dựng sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu Trường Đại học Tiền Giang; (2) xây dựng đội ngũ, ứng dụng công nghệ 4.0; (3) sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Trường Đại học Tiền Giang giai đoạn 2020 – 2025. Ông Trần Văn Dũng cũng đề nghị các thành viên tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung của phiên họp lần này đã đề ra.

VĨNH SƠN