.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 01 năm học 2020-2021 (Từ ngày 07/9 đến ngày 13/9/2020)

07-09-2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 01

(Từ ngày 07/9 đến ngày 13/9/2020)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

07/9

Học chính trị và nghiệp vụ đầu năm học 2020 - 2021 (Cả ngày).

Lớp A: VC Khối các Khoa và Bộ môn GDTC&QP.

BS: 07h15

BC: 13h30

Giảng đường B CSTCN

Ô. Võ Ngọc Hà

Lớp B: VC Khối các Phòng và Trung tâm.

BS: 07h15

BC: 13h30

Phòng B 109 CSTCN

BA

08/9

Tiếp Đoàn kiểm tra Tỉnh đoàn Tiền Giang

- Đại diện Đảng ủy trường;

- Thường trực Đoàn trường;

- Bí thư LCĐ Khoa;

- Đoàn kiểm tra Tỉnh đoàn

08h00

Phòng B14

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Học chính trị và nghiệp vụ đầu năm học 2020 - 2021 (Cả ngày).

Lớp A: VC Khối các Khoa và Bộ môn GDTC&QP.

BS: 07h15

BC: 13h30

Giảng đường B CSTCN

Ô. Võ Ngọc Hà

Lớp B: VC Khối các Phòng và Trung tâm.

BS: 07h15

BC: 13h30

Phòng B 109 CSTCN

TƯ 09/9

Học chính trị và nghiệp vụ đầu năm học 2020 - 2021 (Lớp A: cả ngày; Lớp B: 01 buổi sáng).

Lớp A: VC Khối các Khoa và Bộ môn GDTC&QP.

BS: 07h15

BC: 13h30

Giảng đường B CSTCN

Ô. Võ Ngọc Hà

Lớp B: VC Khối các Phòng và Trung tâm.

BS: 07h15

BC: 13h30

Phòng B 109 CSTCN

Họp xét điều kiện dự  thi UDCNTT CB K25 và NC K10

Theo Quyết định số 322/QĐ-ĐHTG

15h30

Phòng B243 TCN

Ô. Võ Ngọc Hà

NĂM

10/9

Dự họp Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị

Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng

08h00

VP MTTQVN

 

Họp triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020 - 2021 và Kế hoạch tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2020.

Theo Kế hoạch số 666/KH-ĐHTG ngày 04/9/2020

08h00

Phòng B14

CSC

Ô. Võ Ngọc Hà

SÁU 11/9

Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng

- Chi ủy các Chi bộ trực thuộc;

- Đảng ủy viên chưa qua tập huấn.

07h30

Phòng B14

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

BẢY

12/9

 

 

 

 

CN

13/9

 

 

 

 

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

  1. Họp Bộ môn Giáo dục Thể chất - Quốc phòng; TP: Viên chức Bộ môn GDTC-QP; TG: 15h30 ngày 09/9/2020 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng B245 - TCN.

 

* Ghi chú:

 

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Nămbằng File mẫu lịch tuầnđể tiện việc bố trí và phục vụ./.