.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Nhu cầu nguồn nhân lực lớn đối với ngành Nuôi trồng thủy sản

14-09-2020

Theo đánh giá của những chuyên gia phân tích nguồn lao động, ngành Nuôi trồng thủy sản đang phát triển mạnh với nhu cầu nhân lực lớn. Chính vì vậy, đây cũng là ngành học được nhiều bạn thí sinh chọn lựa. Năm 2020, Trường Đại học Tiền Giang tuyển sinh 50 chỉ tiêu ngành Đại học Nuôi trồng thủy sản (mã ngành D24).

Nuôi trồng thủy sản (tiếng Anh là Aquaculture) là hoạt động nuôi các loài thủy sinh vật trong môi trường nước ngọt, nước mặn, nước lợ; bao gồm việc áp dụng các kỹ thuật sản xuất tiến bộ, an toàn vào quy trình nuôi nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nguyên liệu thủy sản. Hiểu một cách đơn giản, Nuôi trồng thủy sản là một ngành kỹ thuật nhằm đào tạo kỹ sư nuôi hay sản xuất động và thực vật dưới nước do xuất xứ từ thuật ngữ Aqua (nước) + Culture (nuôi). Đây là một lĩnh vực rất rộng và là một nghề có tiềm năng phát triển rất mạnh ở Đồng bằng Sông Cửu Long.

Chương trình đại học Nuôi trồng thủy sản của Trường Đại học Tiền Giang cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng thực hành trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng làm việc độc lập tại các cơ sở sản xuất, cơ quan nghiên cứu, đào tạo liên quan đến nuôi trồng, nhân giống thủy sản.

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình đại học Nuôi trồng thủy sản đạt được những kiến thức:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về sinh lý và dinh dưỡng động vật thủy sản.

- Nêu được phương pháp định danh, phân loại động thực vật thủy sinh.

- Giải thích cơ sở khoa học các biện pháp phòng và trị các bệnh thường gặp ở động vật thủy sản.

- Phân tích sự tương tác giữa các yếu tố thủy lý, thủy hóa, thủy sinh trong nuôi trồng thủy sản.

- Khái quát hóa qui trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm những đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế.

- Lựa chọn phương pháp khuyến nông thích hợp cho từng địa bàn, từng đối tượng nuôi tại địa phương.

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản đạt được những Kỹ năng, cơ hội nghề nghiệp:

- Kỹ năng cứng

+ Định danh, phân loại động thực vật thủy sinh.

+ Vận hành và quản lý tốt trang thiết bị phục vụ cho sản xuất giống và nuôi trồng các loài thủy sản.

+ Tính toán, xây dựng công thức thức ăn và khẩu phần dinh dưỡng để đạt hiệu quả cao trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

+ Thực hiện quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản.

+ Chọn và thực hiện thành thạo các khâu kỹ thuật cơ bản trong sản xuất giống.

+ Thực hiện hoàn chỉnh qui trình nuôi thương phẩm các đối tượng thuỷ sản có giá trị kinh tế hiện nay.

+ Chẩn đoán, phòng và điều trị một số bệnh thường gặp.

+ Có khả năng bố trí thí nghiệm nghiên cứu khoa học liên quan đến nuôi trồng thủy sản; thu thập số liệu thí nghiệm; đánh giá so sánh kết quả thu được.

- Kỹ năng mềm

+ Có khả năng làm việc nhóm, tập hợp nhóm.

+ Thuyết trình, giao tiếp tốt.

+ Thể hiện tính chủ động, sáng tạo trong công việc.

* Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

+ Nghiên cứu viên trong các cơ quan nghiên cứu, trường đại học, các cơ sở sản xuất liên quan đến nuôi trồng thủy sản.

+ Chuyên viên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư.

+ Nhân viên kỹ thuật hoặc nhân viên bán hàng cho cơ quan doanh nghiệp chuyên về sản xuất giống, kinh doanh thuốc và thức ăn thủy sản.

+ Có khả năng tự thành lập trang trại nuôi trồng thủy sản.

+ Giảng dạy ở các trường đào tạo chuyên ngành nuôi trồng thủy sản.

* Về khả năng học tập, nâng cao trình độ của người học sau khi tốt nghiệp

Có khả năng theo học những lớp sau đại học chuyên ngành liên quan đến nuôi trồng thuỷ sản trong và ngoài nước.

 Để có thể theo học ngành Nuôi trồng thủy sản, người học cần có một số tố chất sau: Yêu thiên nhiên, môi trường; Nhạy cảm và hòa hợp với thiên nhiên Thích chăm sóc vật nuôi, cây trồng; Có khả năng nhớ tên và phân loại các loài động thực vật; Thích các hoạt động ngoài trời; Thu thập hay nghiên cứu các khía cạnh khác nhau của thiên nhiên; Thích xem các chương trình, thông tin về thế giới tự nhiên; Giỏi các môn tự nhiên như sinh học, hóa học, địa lý.

VĨNH SƠN