.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí

18-09-2020

Chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để sinh viên có hoàn thành các công việc trong lĩnh vực cơ khí nhằm phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình ĐH công nghệ kỹ thuật cơ khí đạt được kiến thức:

- Có hiểu biết đúng đắn về Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, có kiến thức về rèn luyện sức khoẻ để đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội phù hợp với chuyên ngành được đào tạo, làm nền tảng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

- Có kiến thức cơ sở về cơ học, nhiệt, vật liệu, điện – điện tử,…

- Đạt trình độ Tiếng Anh và Tin học theo quy định hiện hành của Trường.

- Có kiến thức chuyên ngành về:

+  Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các máy và thiết bị phục vụ trong lĩnh vực cơ khí.

+  Thiết kế, chế tạo các chi tiết, bộ phận máy,…cho các ngành sản xuất công nông nghiệp.

+ Xác định được các phương pháp tổ chức, vận hành, khai thác các máy móc và thiết bị cơ khí;

+ Hiểu được cách sử dụng một số phần mềm trong ngành công nghệ kỹ thuật Cơ khí;

+ Giải thích được các phương án quản lý hệ thống máy phù hợp với từng quá trình sản xuất cụ thể;

+ Lập được các quy trình bảo trì, bảo dưỡng cho các nhà máy, xí nghiệp và các dây chuyền sản xuất thuộc lĩnh vực cơ khí phục vụ cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình ĐH Công nghệ kỹ thuật cơ khí đạt được kỹ năng, cơ hội nghề nghiệp:

- Kỹ năng cứng:

Ứng dụng các kiến thức chuyên ngành để giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực cơ khí như:

+ Thiết kế, chế tạo, lắp ráp các chi tiết máy, các hệ thống truyền động cơ khí.

+ Vận hành, bảo dưỡng các trang thiết bị công nông nghiệp,…

+ Tính toán, mô phỏng cũng như nghiên cứu và phân tích được các hệ thống, quá trình, sản phẩm kỹ thuật thuộc lĩnh vực cơ khí;

+ Áp dụng được kiến thức của ngành kết hợp với khả năng sử dụng các phương pháp, công cụ để thiết kế, đánh giá các hệ thống, sản phẩm kỹ thuật thuộc lĩnh vực cơ khí

- Kỹ năng mềm:

+ Làm việc độc lập và hợp tác nhóm hiệu quả, có phương pháp làm việc khoa học, có kỹ năng trình bày, giải thích, thảo luận các vấn đề chuyên môn.

+ Xây dựng kế hoạch, điều hành và tham gia sản xuất trong các lĩnh vực có liên quan đến công nghệ cơ khí.

* Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp: 

        - Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí sau khi tốt nghiệp có thể làm việc được ở hầu hết ở các nhà máy, xí nghiệp chuyên về thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sửa chữa thiết bị cơ khí. Mặt khác, sinh viên cũng có thể làm việc tại các nhà máy sản xuất phụ tùng, phụ kiện; thiết kế khuôn mẫu, lập trình và vận hành gia công bằng máy CNC, vận hành điều khiển các hệ thống tự động bằng khí nén, thủy lực, PLC,… cũng như vận hành các hệ thống máy móc.

        - Ngoài ra, Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí với vai trò người thực hiện trực tiếp hay người quản lý, điều hành.

* Về khả năng học tập, nâng cao trình của người học sau khi tốt nghiệp: Có khả năng tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn và nghiên cứu khoa học.

VĨNH SƠN