.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Tin học công nghiệp

18-09-2020

Chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật Điện tử và Tin học công nghiệp hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên cơ sở kết hợp các lĩnh vực: Điện – Điện tử, Công nghệ thông tin, Hệ thống nhúng, Internet vạn vật (IoT), Tự động hóa công nghiệp. Năm 2020, Trường Đại học Tiền Giang tuyển sinh 40 chỉ tiêu ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử và Tin học công nghiệp.

Đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Tin học công nghiệp có kiến thức khoa học cơ bản; có năng lực chuyên môn vững vàng; có khả năng phân tích, giải quyết độc lập các vấn đề trong lĩnh vực Điện - Điện tử - Ứng dụng tin học trong công nghiệp; có khả năng tham gia vào các hoạt động xã hội với phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; có khả năng tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phù hợp với môi trường làm việc năng động và xu thế hội nhập cao, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước..

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Kỹ sư Điện tử - Tin học công nghiệp đạt được kiến thức:

- Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.

- Có kiến thức nền tảng về kỹ thuật điện, điện tử, tự động điều khiển và tin học ứng dụng.

- Có kiến thức về lĩnh vực công nghệ phần mềm, lập trình ứng dụng cho các thiết bị tự động.

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Kỹ sư Điện tử - Tin học công nghiệp đạt được kỹ năng, cơ hội nghề nghiệp:

- Kỹ năng

+ Có khả năng áp dụng các kiến thức nền tảng, kỹ thuật cốt lõi trong lĩnh vực điện, điện tử và tự động hoá.

+ Có khả năng thiết kế, lập trình và sử dụng các phần mềm ứng dụng, phần mềm điều khiển, phần mềm nhúng cho các thiết bị thông minh.

+ Có phương pháp làm việc khoa học, khả năng giải quyết vấn đề độc lập, khả năng hoạt động nhóm hiệu quả.

- Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành CNKT Điện tử - Tin học công nghiệp có thể đảm nhận công việc ở các vị trí sau:

+ Kỹ sư trực tiếp hoặc quản lý tại các nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị điện, điện tử; các cơ sở khai thác, sửa chữa, kinh doanh về lĩnh vực điện, điện tử.

+ Cán bộ, quản lý điều hành kỹ thuật, tại các doanh nghiệp thiết kế, chế tạo, sản xuất trong lĩnh vực tự động hóa. 

+ Lập trình viên, kỹ thuật viên tại các công ty thiết kế và sản xuất các phần mềm chuyên dụng, các phần mềm nhúng cho các thiết bị thông minh.

+ Cán bộ giảng dạy tại các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các cơ sở đào tạo, các Viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ có chuyên ngành công nghệ kỹ thuật điện tử, kỹ thuật điện tử - tin học công nghiệp.

* Về khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp: Có khả năng học tập nâng cao trình độ chuyên môn và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực điện, điện tử, tin học.

 Bài, ảnh: VĨNH SƠN, THANH NGUYÊN