.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Mô hình quản trị đại học ở Trường Đại học Tiền Giang đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động theo hướng tự chủ đại học lần thứ nhất”

12-10-2020

Sáng ngày 9/10/2020, Trường Đại học Tiền Giang tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp tỉnh năm 2019 với chủ đề “Mô hình quản trị đại học ở Trường Đại học Tiền Giang đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động theo hướng tự chủ đại học lần thứ nhất”.

Đại biểu tham dự hội thảo

Đến dự có TS. Nguyễn Viết Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang; PGS.TS. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang; TS. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang, cùng đại diện lãnh đạo các trường đại học và cao đẳng và các nhà khoa học, quản lý giáo dục trong và ngoài tỉnh.

PGS.TS. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang phát biểu tại hội thảo

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục có dịp giao lưu, trao đổi học thuật trong lĩnh vực khoa học giáo dục và quản trị đại học, hướng tới mục tiêu xây dựng mô hình quản trị đại học cho các trường đại học trong bối cảnh tự chủ. Hội thảo đã thu hút 14 bài tham luận của các nhà khoa học, quản lý giáo dục trong và ngoài tỉnh. Ban tổ chức đã chọn ra các bài tham luận báo cáo và thảo luận tại hội thảo: “Nghiên cứu thực trạng thực hiện lộ trình tự chủ đại học và đề xuất lộ trình xây dựng mô hình quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ tại các trường đại học địa phương”; “Mô hình quản trị đại học: hướng tới xây dựng cơ chế tự chủ tại các trường đại học công lập Việt Nam” của nhóm tác giả Võ Ngọc Hà, Lê Minh Tùng, Nguyễn Thị Thu Thủy và các cộng sự.

Nội dung xoay quanh các vấn đề trọng tâm như: Tự chủ đại học và mô hình quản trị trường đại học theo hướng tự chủ đại học từ lý thuyết đến thực tiễn, những nguyên tắc cơ bản của quản trị đại học; quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học, mối quan hệ giữa trường đại học với người học, xã hội, cơ quan quản lý và các bên có lợi ích liên quan; thực trạng về quản trị đại học tại các trường đại học nói chung và tại các trường đại học địa phương nói riêng trong bối cảnh tự chủ đại học hiện nay. Kinh nghiệm về quản trị đại học tại các trường đại học công lập đã tự chủ và các trường đại học ngoài công lập, những thách thức trong quá trình triển khai mô hình hiện nay; mô hình quản trị đại học đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trong bối cảnh tự chủ đại học.

TS. Nguyễn Viết Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang phát biểu tại hội thảo

TS. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang phát biểu tại hội thảo

Phó giáo sư, tiến sĩ Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Quản trị đại học đã trở thành công cụ đòn bẩy quan trọng nhất để cải thiện chất lượng trong mọi lĩnh vực của giáo dục đại học. Hội thảo nhằm mục đích tạo ra diễn đàn để các trường đại học địa phương và các trường đại học, cao đẳng giao lưu, trao đổi học thuật trong lĩnh vực khoa học, giáo dục và quản trị đại học, học hỏi kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy và tự chủ trong hoạt động của các cơ sở giáo dục trong cả nước và hướng tới mục tiêu xây dựng mô hình quản trị đại học cho các trường đại học trong bối cảnh tự chủ hiện nay”.

Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Tiền Giang là một trong những điểm sáng trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của tỉnh Tiền Giang và khu vực.

Các giảng viên của nhà trường đã phát huy nội lực tích cực, chủ động hợp tác với các nhà khoa học trong và ngoài nước cùng nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm trí tuệ, có tính ứng dụng cao, đáp ứng nhu cầu cao của xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Kết quả các hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ của nhà trường không chỉ nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật cho nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn giải quyết những vấn đề thực tiễn của đời sống và sản xuất, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

VĨNH SƠN