.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác pháp chế tại Trường Đại học Tiền Giang

29-10-2020

Ngày 27-10-2020, đoàn kiểm tra của Bộ giáo dục và Đào tạo do ông Trần Văn Đạt - Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thực hiện công tác pháp chế năm 2020 tại Trường Đại học Tiền Giang. PGS.TS. Võ Ngọc Hà – Hiệu trưởng nhà trường đã tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Nội dung kiểm tra bao gồm: công tác pháp chế (tình hình ban hành và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục, tình hình thực hiện kế hoạch và triển khai đề án phổ biến giáo dục pháp luật, tình hình công tác tham mưu, tư vấn pháp lý); chính sách đối với viên chức; công tác tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học trong nội bộ ngành; triển khai các quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập; việc tuyển sinh, cấp phát, quản lý phôi và văn bằng chứng chỉ, tình hình phát triển đội ngũ giảng viên); tình hình thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, về công tác quản lý, lưu trữ văn bản quy phạm pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính…

Theo nhận xét của các thành viên Đoàn kiểm tra, Trường Đại học Tiền Giang đã thực hiện kịp thời và đầy đủ các quy định của ngành về công tác pháp chế. Quy trình và tiến độ triển khai văn bản quy phạm pháp luật thông suốt trong nội bộ ngành. Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số hạn chế nhất định trong công tác pháp chế mà nhà trường cần khắc phục.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS. Võ Ngọc Hà – Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang cảm ơn về những ý kiến đóng góp của đoàn công tác Vụ Pháp chế - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời khẳng định, những năm qua, nhà trường luôn quan tâm đến công tác pháp chế. Ban Giám hiệu nhà trường luôn mong muốn có thêm những sự đóng góp tích cực của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan để việc triển khai công tác pháp chế, công tác phổ biến giáo dục pháp luật được thuận lợi và đúng các quy định của pháp luật.

VĨNH SƠN