.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Trường Đại học Tiền Giang: Nhiều ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

11-11-2020

Ngày 09-11-2020, Đảng ủy Trường Đại học Tiền Giang tổ chức tọa đàm góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đến dự tọa đàm có: TS. Nguyễn Viết Thịnh - Bí thư Đảng ủy, ThS. Đinh Quốc Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, quý thầy trong Ban Giám hiệu, cùng toàn thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và viên chức có trình độ tiến sĩ của nhà trường.

Tại tọa đàm, hầu hết các đại biểu đều bày tỏ sự nhất trí với các nội dung nêu trong dự thảo các văn kiện trình đại hội, nhất là các nội dung trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng thời đánh giá cao những điểm mới trong dự thảo lần này, như đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên trước tiên; nhấn mạnh tính cầm quyền của Đảng; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân.

Bên cạnh các ý kiến đồng tình, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các đại biểu đã tập trung đưa ra hơn 12 ý kiến xoay quanh một số nội dung liên quan các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa và con người, an sinh xã hội. Ngoài ra, nhiều ý kiến còn góp ý về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực trẻ nhanh nhạy, bắt kịp xu hướng cuộc cách mạng 4.0, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, TS. Nguyễn Viết Thịnh - Bí thư Đảng ủy đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, có giá trị cao của các đại biểu.Có thể nói, tọa đàm lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng góp phần nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị cho toàn thể cán bộ giảng viên và nhân viên nhà trường.

VĨNH SƠN