.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Trường Đại học Tiền Giang trao Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý nhiệm kỳ 2021-2025

05-02-2021

Ngày 1/2/2021, Trường Đại học Tiền Giang tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý Trường Đại học Tiền Giang nhiệm kỳ 2021-2025. Đến dự có TS. Nguyễn Viết Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhà trường; PGS. TS. Võ Ngọc Hà – Hiệu trưởng nhà trường; TS. Lê Hữu Hải – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng đại diện lãnh đạo của các đơn vị.

PGS. TS. Võ Ngọc Hà trao quyết định cho TS. Nguyễn Hoàng Vũ

Theo Quyết định số 57/QĐ-ĐHTG ngày 01/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Vũ (sinh năm 1975) nguyên là Trưởng khoa Khoa Kỹ thuật công nghiệp giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý đào tạo kể từ ngày 1/2/2021 (thời gian giữ chức vụ 5 năm).

PGS. TS. Võ Ngọc Hà trao quyết định cho ThS. Nguyễn Hoàng Phương

Theo Quyết định số 58/QĐ-ĐHTG ngày 01/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Phương (sinh năm 1978) hiện là Phó Trưởng phòng Quản trị thiết bị giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý cơ sở vật chất kể từ ngày 1/2/2021 (thời gian giữ chức vụ 5 năm).

PGS. TS. Võ Ngọc Hà trao quyết định cho TS. Dương Văn Hiếu

Theo Quyết định số 59/QĐ-ĐHTG ngày 01/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang về việc bổ nhiệm ông Dương Văn Hiếu (sinh năm 1975) nguyên là Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin giữ chức vụ Trưởng khoa Khoa Kỹ thuật công nghệ  kể từ ngày 1/2/2021 (thời gian giữ chức vụ 5 năm).

PGS. TS. Võ Ngọc Hà trao quyết định cho TS. Lê Thị Son

Theo Quyết định số 60/QĐ-ĐHTG ngày 01/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang về việc bổ nhiệm bà Lê Thị Son (sinh năm 1981) nguyên là Phó Trưởng khoa khoa Lý luận chính trị giữ chức vụ Quyền Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất kể từ ngày 1/2/2021 (thời gian giữ chức vụ 5 năm).

PGS. TS. Võ Ngọc Hà trao quyết định cho ThS. Võ Thị Trúc Giang

Theo Quyết định số 61/QĐ-ĐHTG ngày 01/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang về việc bổ nhiệm bà Võ Thị Trúc Giang (sinh năm 1979) nguyên là Phó Trưởng khoa Khoa học tự nhiên giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản kể từ ngày 1/2/2021 (thời gian giữ chức vụ 5 năm).

PGS. TS. Võ Ngọc Hà trao quyết định cho ThS. Nguyễn Giang Lam

Theo Quyết định số 62/QĐ-ĐHTG ngày 01/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Giang Lam (sinh năm 1985) nguyên là giảng viên Khoa Sư phạm giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản kể từ ngày 1/2/2021 (thời gian giữ chức vụ 5 năm).

PGS. TS. Võ Ngọc Hà trao quyết định cho TS. Nguyễn Ngọc Thắng

Theo Quyết định số 63/QĐ-ĐHTG ngày 01/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thắng (sinh năm 1979) nguyên là Phó Trưởng khoa Khoa Kỹ thuật xây dựng giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Khoa Kỹ thuật công nghệ  kể từ ngày 1/2/2021 (thời gian giữ chức vụ 5 năm).

PGS. TS. Võ Ngọc Hà trao quyết định cho ThS. Nguyễn Huỳnh Thi

Theo Quyết định số 64/QĐ-ĐHTG ngày 01/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Huỳnh Thi (sinh năm 1977) nguyên là Phó Trưởng khoa Khoa Kỹ thuật công nghiệp giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Khoa Kỹ thuật công nghệ  kể từ ngày 1/2/2021 (thời gian giữ chức vụ 5 năm).

PGS. TS. Võ Ngọc Hà trao quyết định cho ThS. Trần Thanh Phong

Theo Quyết định số 65/QĐ-ĐHTG ngày 01/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang về việc bổ nhiệm ông Trần Thanh Phong (sinh năm 1972) nguyên là Trưởng Bộ môn Giáo dục Thể chất và Quốc phòng giữ chức vụ Phó trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất kể từ ngày 1/2/2021 (thời gian giữ chức vụ 5 năm).

PGS. TS. Võ Ngọc Hà trao quyết định cho TS.Trương Khắc Hiếu

Theo Quyết định số 66/QĐ-ĐHTG ngày 01/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang về việc bổ nhiệm ông Trương Khắc Hiếu (sinh năm 1969) là giảng viên Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm kể từ ngày 1/2/2021 (thời gian giữ chức vụ 5 năm).

PGS. TS. Võ Ngọc Hà trao quyết định cho TS. Trần Thanh Phong

Theo Quyết định số 67/QĐ-ĐHTG ngày 01/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang về việc bổ nhiệm ông Trần Thanh Phong (sinh năm 1986) hiện là giảng viên Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế từ ngày 1/2/2021 (thời gian giữ chức vụ 5 năm).

PGS. TS. Võ Ngọc Hà trao quyết định cho ThS. Trần Huy Long

Theo Quyết định số 68/QĐ-ĐHTG ngày 01/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang về việc bổ nhiệm ông Trần Huy Long (sinh năm 1985) hiện là giảng viên Trung tâm Thông tin – Thư viện giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện kể từ ngày 1/2/2021 (thời gian giữ chức vụ 5 năm).

PGS. TS. Võ Ngọc Hà trao quyết định cho ThS.Trần Ngọc Ẩn

Theo Quyết định số 69/QĐ-ĐHTG ngày 01/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang về việc bổ nhiệm ông Trần Ngọc Ẩn (sinh năm 1969) hiện là chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên và Tin học – Ngoại ngữ kể từ ngày 1/3/2021 (thời gian giữ chức vụ 5 năm).

PGS. TS. Võ Ngọc Hà trao quyết định cho ThS. Giang Thị Kim Tú

Theo Quyết định số 70/QĐ-ĐHTG ngày 01/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang về việc bổ nhiệm bà Giang Thị Kim Tú (sinh năm 1983) nguyên là Phó Gám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên và Tin học – Ngoại ngữ kể từ ngày 1/3/2021 (thời gian giữ chức vụ 5 năm).

PGS. TS. Võ Ngọc Hà trao quyết định cho TS. Nguyễn Thanh Trang

Theo Quyết định số 72/QĐ-ĐHTG ngày 01/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Trang (sinh năm 1979) hiện là Phó trưởng Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Kinh tế - Luật kể từ ngày 1/2/2021 (thời gian giữ chức vụ 5 năm).

Trước đó vào ngày 25/1/2021, Theo Quyết định số 44/QĐ-ĐHTG ngày 25/01/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang về việc điều động và bổ nhiệm TS. Trần Hồng Mơ, Trưởng phòng Quản lý đào tạo giữ chức vụ Trưởng khoa Khoa Sư phạm & Khoa học cơ bản kể từ ngày 27/1/2021.

PGS. TS. Võ Ngọc Hà tặng hoa và quà lưu niệm cho TS. Phan Quang Chiêu

Dịp này, PGS. TS. Võ Ngọc Hà cũng đã tặng hoa và quà tri ân TS. Phan Quang Chiêu (Nguyên Trưởng khoa Khoa Kỹ thuật xây dựng)

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm chức danh quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, TS. Dương Văn Hiếu là tân Trưởng khoa Kỹ thuật công nghệ đã cảm ơn lãnh đạo nhà trường đã tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách, đồng thời khẳng định đây là vinh dự xong cũng là trách nhiệm lớn, hứa sẽ tiếp tục để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của lãnh đạo các đơn vị trong nhà trường.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho lãnh đạo các đơn vị, PGS. TS. Võ Ngọc Hà nhấn mạnh: Việc kiện toàn bộ máy nhân sự đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện thành công các chiến lược trọng tâm của nhà trường. Giáo PGS. TS. Võ Ngọc Hà kêu gọi lãnh đạo các đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo nhà trường chủ động, sáng tạo triển khai các chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới.

VĨNH SƠN