.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Review Thư viện Trường Đại học Tiền Giang (TGU's Library)

22-02-2021

Dự án Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường ĐH Trường Đại học Tiền Giang do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tiền Giang thiết kế và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 25/3/2018 do Công ty TNHH Thuận Phú thi công và đến cuối tháng 8/2020, các đơn vị tiến hành nghiệm thu và bàn giao cho nhà trường. Công trình có tổng giá trị đầu tư là hơn 58,417 tỷ đồng. 

Clip: https://www.youtube.com/watch?v=058tUMWoyZc&feature=share&fbclid=IwAR3DC20rn_xRkJ0mYnBLLIHsb4ugmo46ilxRqqQUaCo1IapDdjWH5wy2ccw