.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 16 (Từ ngày 01/3 đến ngày 07/3/2021)

01-03-2021

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 26

(Từ ngày 01/3 đến ngày 07/3/2021)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

01/3

Họp Giao ban tháng 3 năm 2021.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị trực thuộc;

- Chủ tịch CĐCS; Bí thư Đoàn trường.

- Bà Duyên - P. TCHC.

07h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Hội nghị lấy ý kiến cán bộ chủ chốt về nhân sự bổ nhiệm trưởng, phó trưởng bộ môn thuộc khoa.

- Ban Chấp hành Đảng bộ;

 - Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch CĐCS; Bí thư Đoàn trường; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Chủ tịch Hội sinh viên;

- Trưởng, Phó trưởng các đơn vị thuộc trường.

10h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp Ban thường vụ     Đảng ủy

Ban Thường vụ Đảng ủy

14h00

Phòng A104

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng ủy

Hội nghị tập thể lãnh đạo cho ý kiến bổ nhiệm trưởng, phó trưởng bộ môn thuộc khoa.

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình - TPTCHC.

15h30

Phòng A105

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Tập huấn Chương trình ENGO

- Cố vấn học tập và lớp trưởng các lớp khoá 20.

14h00

Phòng B14

Ô. Lê Hữu Hải

Phó Hiệu trưởng

BA

02/3

 

 

 

 

03/3

Triển khai Quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó trưởng bộ môn thuộc khoa.

- Ô. Bình, bà My (P.TCHC);

- Viên chức được bổ nhiệm Trưởng, Phó trưởng bộ môn thuộc khoa.

- Trưởng các khoa.

8h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

NĂM

04/3

 

 

 

 

SÁU

05/3

Họp thông qua kế hoạch hành động báo cáo tự cơ sở giáo dục

Trưởng Các đơn vị trực thuộc, Thành viên phụ trách viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục theo QĐ đính kèm

08h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp tập thể lãnh đạo trường

- Ban Thường vụ Đảng uỷ;

- Ban Giám hiệu.

14h00

Phòng A104

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng uỷ

BẢY

06/3

 

 

 

 

CN

07/3

 

 

NHẮC VIỆC

  1. Họp Chi bộ 10; TP: Đảng viên Chi bộ 10; TG: 13h30 ngày 01/3/2021 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B.243-TCN.
  2. Họp viên chức Khoa Kinh tế - Luật; TP: Toàn thể viên chức Khoa Kinh tế - Luật;TG: 15h00 ngày 01/3/2021 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B.243-TCN.
  3. Họp BCH Đoàn trường; TP: UV BCH Đoàn trường; TG: 15h30 ngày 01/3/2021 (thứ Hai); ĐĐ: Văn phòng Đoàn Hội.
  4. Họp mặt Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng; TP:Giảng viên Bộ môn KTXD và Viên chức có quan tâm; TG: 15h30 ngày 01/3/2021 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A105.
  5. Dự họp báo tháng 3; TP: Ô. Bình - Chủ tịch CĐCS; TG: 13h30 ngày 02/3/2021 (thứ Ba); ĐĐ: Cơ quan LĐLĐ tỉnh.
  6. Tập huấn viết bảng mô tả ĐCCTHP; TP: GV tham gia giảng dạy tất cả các HP chuyên ngành của chương trình ĐHCNTP, ĐH CNTT; Trưởng bộ môn và đại diện GV tham gia giảng dạy các chương trình chương trình ĐH Cơ Khí,  ĐH Xây Dựng, ĐHQTKD, ĐH Kế Toán, CĐSPMN; Khoa LLCT-GDQP&TC, Khoa SP&KHCB cử GV tham gia tập huấn. TG: 13h30 ngày 03/3/2021 (thứ Tư); ĐĐ: Giảng đường Cơ sở chính.
  7. Họp BCH Công đoàn; TP: Uỷ viên BCH Công đoàn, Trưởng ban TTND; TG: TG: 14h00 ngày 03/3/2021 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng B14.
  8. Họp BCH Công đoàn mở rộng; TP: UVBCHCĐ, Trưởng ban TTND, Tổ trưởng các Tổ Công đoàn, UV UBKT; TG: 15h00 ngày 03/3/2021 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng B14.

 

 

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Nămbằng File mẫu lịch tuầnđể tiện việc bố trí và phục vụ./.