.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang tổ chức họp phiên thứ 6, nhiệm kỳ 2019-2024

31-03-2021

Sáng ngày 30/3/2021, Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang tổ chức họp phiên thứ 6, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Nguyễn Văn Mười - Phó chủ tịch UBND tỉnh; TS. Nguyễn Viết Thịnh - Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Võ Ngọc Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đồng chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng trường đã tiến hành thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến góp ý, làm rõ thêm và thống nhất một số nội dung trong các văn bản dự thảo như: Báo cáo hoạt động năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Hội đồng trường trên cơ sở chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện theo ý kiến góp ý của các thành viên; Khung kế hoạch hoạt động toàn khóa, nhiệm kỳ 2019-2024; Quy chế làm việc của ban kiểm soát; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện đề án tổ chức bộ máy Nhà trường, giai đoạn 2020-2025; Báo cáo kết quả triển khai xây dựng đề án tự chủ của Nhà trường; Báo cáo kết quả triển khai xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường; Báo cáo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021; Báo cáo định hướng mở khoa Y tại Trường Đại học Tiền Giang và một số nội dung khác.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Mười - Phó chủ tịch UBND tỉnh, thành viên của Hội đồng trường đã nhấn mạnh những vấn đề được các thành viên hội đồng góp ý. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Mười lưu ý Hội đồng trường giao cho Thường trực Hội đồng trường thực hiện quy trình thẩm định, thẩm tra, phối hợp với Ban Giám hiệu tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các dự thảo để Đảng ủy Trường cho ý kiến trước khi trình Hội đồng trường xem xét, quyết định tại kỳ họp tiếp theo.

TS. Nguyễn Viết Thịnh - Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường và PGS.TS. Võ Ngọc Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường tặng hoa và quà lưu niệm cho các thành viên của Hội đồng trường đã chuyển công tác sang đơn vị mới.

Trước khi kết thúc phiên họp, 100% thành viên Hội đồng trường tham gia dự họp đồng ý tán thành và thông qua quyết nghị của Hội đồng trường lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019-2024 với nhiều nội dung quan trọng.

VĨNH SƠN