.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang tích cực tham gia 05 ngày tình nguyện trong năm học 2020 – 2021

09-10-2021

Năm học 2020 - 2021 khép lại trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 hết sức phức tạp. Trên cơ sở chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên ban hành từ đầu năm học và kết quả thực tế triển khai, các Chi đoàn trực thuộc Đoàn trường Đại học Tiền Giang đã tiến hành tổng kết đánh giá kết quả chương trình công tác năm học, đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện của các cá nhân, tập thể để có những đánh giá, khen thưởng, động viên kịp thời. Theo đó, 100% Chi đoàn trực thuộc đã triển khai thực hiện 05 ngày tình nguyện/sinh viên trong năm học.

 

Việc theo dõi, tổng hợp số ngày tham gia tình nguyện của đoàn viên được các Chi đoàn thực hiện ngay từ đầu năm. Thông qua ban hành hướng dẫn cách thức tính số ngày tình nguyện trong năm học của Đoàn trường, đoàn viên, thanh niên có thể chủ động thời gian và lựa chọn cách thức tham gia các hoạt động đảm bảo yêu cầu đề ra. Các chi đoàn đã phân loại hoạt động thành tình nguyện ngắn hạn, tình nguyện trung hạn và tình nguyện dài hạn. Trong đó, tất cả hoạt động tình nguyện ngắn hạn đều được quy đổi tương đương là 01 ngày tình nguyện, hoạt động tình nguyện trung hạn và hoạt động tình nguyện dài hạn được quy đổi số ngày tình nguyện dựa trên số ngày thực tế mà đoàn viên, thanh niên tham gia.

Qua thống kê, trong năm học vừa qua, Đoàn trường Đại học Tiền Giang có gần 5.000 đoàn viên tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện, trong đó có trên 4.458 đoàn viên tham gia 05 ngày tình nguyện/năm học. Tổng số ngày tình nguyện trong năm do sinh viên toàn trường thực hiện qua các hoạt động tình nguyện là trên 20.000 ngày. Các hoạt động tập trung: Hiến máu tình nguyện quy đổi 3.464 ngày, Mùa hè xanh quy đổi 820 ngày, Tiếp sức mùa thi quy đổi 60 ngày, Chương trình tình nguyện Mizuiku quy đổi 120 ngày, Ngày chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện quy đổi 3.000 ngày. Các hoạt động tình nguyện tại chỗ khác quy đổi 12.536 ngày.

Việc triển khai các giải pháp đánh giá kết quả đoàn viên, thanh niên thực hiện 5 ngày tình nguyện trong năm góp phần đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện trong đoàn viên, thanh niên, cổ vũ đoàn viên, thanh niên tích cực đóng góp sức trẻ tham gia vào các hoạt động tình nguyện, góp phần xây dựng phong trào Đoàn trường Đại học Tiền Giang ngày càng vững mạnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh viên Trường ĐH Tiền Giang ra quân thực hiện Ngày chủ nhật xanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh viên tham gia thực hiện Ngày chủ nhật xanh tại cơ sở Thân Cửu Nghĩa.

 

Sinh viên tham gia trồng cây xanh làm đẹp khuôn viên Trường tai cơ sở Thân Cửu Nghĩa

 

Sinh viên Trường ĐHTG tham gia hỗ trợ phòng chống dịch 

 

Viên chức và sinh viên Trường Đại học Tiền Giang tham gia truy vết tại KCN Long Giang (ảnh: Bảo Châu)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh viên tham gia hiến máu nhân đạo

 

 

VĨNH SƠN