.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

“Sao tháng Giêng” Nguyễn Thị Kim Ngân đam mê nghiên cứu khoa học

10-01-2022

Sinh viên Nguyễn Thị Kim Ngân, lớp Đại học Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử 17, Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Tiền Giang là gương mặt tiêu biểu được nhận Giải thưởng “Sao tháng Giêng” năm 2021 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Kim Ngân từng 3 lần nhận học bổng của Đại học Tiền Giang, đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và cấp tỉnh năm 2020-2021, tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử.

https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/sao-thang-gieng-nguyen-thi-kim-ngan-dam-me-nghien-cuu-khoa-hoc-5859645.html