.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Lịch thi lại học phần - Triết học Mác Lênin (do sự cố đường truyền)

20-01-2022

Thông báo đến sinh viên đã dự thi học phần 00033 - Triết học Mác Lênin vào lúc 7:00 ngày 17/01/2022 (do sự cố đường truyền) nếu có nhu cầu thi lại vào lúc 7h00 ngày 23/01/2022, thì Sinh viên đăng ký tại địa chỉ: https://forms.gle/1LamMzA3nMSALDne8 (sinh viên phải đăng nhập bằng mail TGU để điền vào Form đăng ký) 

Thời gian đăng ký đến hết 17h00 ngày 21/01/2022. Sau thời gian đăng ký trên, mọi thắc mắc của sinh viên sẽ không được giải quyết.

Lưu ý: Kết quả điểm thi lại là kết quả cuối cùng của học phần (Điểm thi học phần Triết học Maclenin thi ngày 17/01/2022 đã được công bố trong tài khoản của sinh viên).