Chia sẻ

Bộ môn Tiếng Anh Chuyên ngữ

02-06-2016

 Trích yếu lý lịch giảng viên Bộ môn Tiếng Anh Chuyên ngữ

STT Họ và tên Chức vụ Học vị Lý lịch khoa học
1 Hà Danh Hùng Giảng viên, Phó trưởng Khoa Thạc sĩ Xem
2 Bùi Thị Nhật Tuyền Trưởng BM Tiếng Anh chuyên Thạc sĩ Xem
3 Nguyễn Phan Hạ Anh Giảng viên Thạc sĩ Xem
4 Nguyễn Thị Út Vi Phó BM Tiếng Anh chuyên, Tổ phó CĐ
Chủ tịch Hội CCB
Thạc sĩ Xem
5 Lê Thị Diệu Nga Giảng viên Thạc sĩ Xem
6 Trương Quang Dũng Giảng viên Thạc sĩ Xem
7 Bùi Phan Thu Nguyệt Giảng viên Cử nhân Xem
8 Lê Thanh Vân Giảng viên Thạc sĩ Xem
9 Hồ Ánh Xuân Giảng viên Thạc sĩ Xem
10 Nguyễn Thị Anh Thư Giảng viên Thạc sĩ Xem
11 Phùng Thụy Nguyệt Quế  Giảng viên Thạc sĩ Xem

 

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn