.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Bộ môn Tiếng Anh Chuyên ngữ

12-12-2018

 Trích yếu lý lịch giảng viên Bộ môn Tiếng Anh Chuyên ngữ

STT Họ và tên Chức vụ Học vị Lý lịch khoa học
1 Hà Danh Hùng Giảng viên, Phó trưởng Khoa       Thạc sĩ Xem
2 Bùi Thị Nhật Tuyền Trưởng BM Tiếng Anh Chuyên ngữ Thạc sĩ Xem
3 Nguyễn Phan Hạ Anh Giảng viên Thạc sĩ Xem
4 Võ Thị Minh Duệ                                       Phó BM Tiếng Anh chuyên, Bí thư BCH CĐ VC5, Phó Bí thư BCH LCĐ VC Thạc sĩ                Xem
5 Lê Thị Diệu Nga Giảng viên Thạc sĩ Xem
6 Trương Quang Dũng Giảng viên Thạc sĩ Xem
7 Bùi Phan Thu Nguyệt Giảng viên Cử nhân Xem
8 Hồ Ánh Xuân Giảng viên Thạc sĩ Xem
9 Nguyễn Thị Anh Thư Giảng viên Thạc sĩ Xem
10 Phùng Thụy Nguyệt Quế                              Giảng viên Thạc sĩ Xem

 

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn